РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
статия Popova S., M. Grigorova. Level of physical activity of students from „Angel Kanchev” University of Ruse.// Sport and science, 2014, No Extra I
доклад Григорова М. Сравнителен анализ на постиженията от теста "Скок дължина от място" на студенти, обучавани през 1978 г. и 2014 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев. В: Сборник доклади от научна конференция - Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, стр. 133-137, ISBN 978-954-9689-94-5.
доклад Григорова М. Изследване антропометрични данни и постижения на скок дължина от място на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: сборник доклади от научна конференция-Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, ISBN 978-954-9689-94-5.
доклад Григорова М., Д. Обрешков. Оценка на качеството на живот чрез 8-точкова скала за студенти от РУ. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
доклад Григорова М., Т. Тодоров. Сравнителен анализ на показатели за развитие на двигателните качества издръжливост и гъвкавост на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2015
доклад Григорова М., Т. Тодоров. Характеристика на студентите от факултет „Обществено здраве и здравни грижи". В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014, стр. т.53, с.8.2, ISBN 1311-3321.
доклад Момчилова А., М. Григорова. Аеробика и каланетика като фитнес дисциплини в програмите по физическо възпитание и спорт в Русенски университет “Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.41, серия 7.1., Русе, Издателски център на РУ, 2004
доклад Момчилова А., М. Григорова. Възможности за оптимизиране на скоростно – силовата подготовка и развитието на бързината на студенти от русенския университет. В: Юбилейна научна конференция - 60 години НСА, София, 2002
доклад Софка Попова, Димитър Обрешков, Милена Сарачева-Григорова. Сравнителен анализ на физическата издръжливост при студенти от НСА "Васил Левски" и РУ "Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.49, серия 8.2., Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Момчилова А., Б. Стефанов, Д. Андонов, П. Станчев,Д. Обрешков, М. Войкова В. Пейчев, М. Григорова. Ръководство по физическо възпитание и спорт. Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 978-954-712-362-5.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.