РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 71
статия Evstatiev I., N. Mihailov, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 2. Algorithms.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 63-67, ISSN 2068-7559.
статия Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 1. Basic hypotheses and relations.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 89-93, ISSN 2068-7559.
статия Mihailov N., I. Stoyanov. Statistical Evaluation of the Daily, Monthly and Yearly Solar Radiation.// IEEE, Xplore, ELECTROMOTION 2009, 2009, No 8, pp. 52-55
статия Stoyanov, I., N. Mihailov. Analysis of the Daily and Monthly Solar Radiation for the Region of Ruse.// „Екологично инженерство и опазване на околната среда”, тематичен брой „Възобновяеми енергийни източници”, книжка 1, година 8, 2009, No 1, pp. 20-24, ISSN 1311-8668.
статия Варамезов С., Н.Михайлов, Д.Димов. Изследване върху режимите на работа на асинхронните двигатели в животновъдните ферми и комплекси.// Селскостопанска техника, 1981, брой 8, стр. 56…63
статия Михайлов Н., Б. Борисов. Стенд за настройване на защитна апаратура.// Селскостопанска техника, 1986, брой № 7, стр. стр. 57-60
статия Михайлов Н., Б. Борисов. Първичен преобразувател за измерване на температура с цифров изходен сигнал..// Селскостопанска техника, 1988, брой № 1, стр. стр.59-62
доклад Beloev Hr., N. Mihailov. Tendencies in the development of the University of Ruse “Angel Kanchev” in the Socio-economic environment. IN: Првих 50 година Унивирзитета у Новом Саду, Novi Sad, Serbia, 2010, pp. 14-19, ISBN 978-86-499-0178-0.
доклад Beloev Hristo, Nikola Mihailov. Die internationale Zusammenarbeit und die regionale Wasser- und Energieprobleme. IN: Wasser Berlin International, Fachmesse und Kongress Wasser und Abwasser, Berlin, 2-5 mai, 2011
доклад Evstatiev B., N. Mihailov, V. Stoyanov. Investigation of the Temperature Field in a Broiler Farm With Winter Ventilation. IN: Proceedings of the 36. International Symposium on Agricultural Engineering. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2008, pp. 379-385, ISBN 1333-2651.
доклад Evstatiev, I., N. Mihailov. Model of The Temperature Regime of an Asynchronous Engine. IN: The International Conference on Electrical Machines and Power Systems (ELMA 2005), Sofia, Bulgaria, 2005
доклад Kiriakov, D., N. Mihailov. Algorithm for Determining the Layout of Electric Filters while Implementing Them in Poultry Farms. IN: XII International Conference on Elektrical Machines, Driwes and Power Systems, ELMA 2008, Sofia, TU-Sofia, 2008, pp. 362-364
доклад Manukova, An., I. Evsttaiev, N. Mihailov, G. Georgiev. Modeling of temperature processes of grain under drying. IN: Proceeding of the World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, 2006, pp. 687 – 688
доклад Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 1. Modelling Hypotheses and Energy Zones. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment “ITAFE’03”, Izmir, Turkey, Paper code number is O-ACS-14-2, 2003
доклад Mihailov N., I. Evstatiev, N. Evstatieva. Аlgorithms for simulation of the temperature-humidity processes in a chicken incubator. IN: Proceedings of the 5th Research and development conference of central- and eastern european institutes of agricultural engineering, 20-24 June, Kiev, Ukraine, 2007, pp. 173-179, Part 2, ISBN 966-8302-16-08.
доклад Mihailov, N, I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy efficiency of stock-breeding farms. IN: Proceeding of the 9th congress on mechanization and energy in agriculture&27th international conference of CIGR section IV: (The efficient use of electricity and renewable energy sources), Izmir, Turkrey, 2005, pp. 285-290
доклад Mihailov, N., B. Evstatiev, I. Stoyanov. Utilization of the animal heat production for reducing the energy expenses. IN: International scientific student’s conference Slovakia, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2006, pp. 208-214, ISBN 80-8069-690-X.
доклад Mihailov, N., E. Hristova, I. Stoyanov. Research for the electrical consumption in layer. IN: International scientific student’s conference Slovakia, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2006, pp. 94-99, ISBN 80-8069-690-X.
доклад Mihailov, N., I. Stoyanov. Statistical parameters of the process global solar radiation. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, 03-07 September, Bonn, Bonn, Germany, VDI Verlag GmbH, 2006, pp. 749-750, ISBN 0083-5560.
доклад Mihailov, N., I. Stoyanov. Evaluation of the Sunny Energy Potential for the Area of Rousse. IN: The International Conference on Electrical Machines and Power Systems (ELMA 2005), Sofia, AVANGARD, 2005, pp. 418-421, ISBN 954-902-09-6-7.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.