РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 157
монография Илиев, М.П. Системи от сигнали в широколентовите безжични комуникации. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, ISBN 978-954-8467-36-0.
монография Никола Орлоев, Христо Белоев, Михаил Илиев, Йордан Василев, Камен Узунов. Висшето образование в икономиката на знанието. Русе, Примакс ООД-Русе, 2014, стр. 220, ISBN 978-954-8765-80-2.
статия Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Uniform Sequences with Perfect Periodic Autocorrelation.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 177-182, ISSN 978-90-481-3661-2.
статия Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Families of Orthogonal Complementary Codes – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 487-492, ISSN 978-90-481-9150-5.
статия Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized of Orthogonal Complementary Pairs – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 543-548, ISSN 978-90-481-9150-5.
статия Bedzhev B., M.Iliev, S. Yordanov, v. Hadzhivasilev. Method for Synthesis of Signals Possessing Ideal Periodic Autocorrelation Function and Small Alphabet.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 37-40, ISSN 1314-7455.
статия Bedzhev B.Y., Mihail P.Iliev, Stoyan S. Yordanov, Victor V. Hadzhivasilev. A Method for synthesis of signals possess ideal periodical autocorrelation function and small alphabet.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455.
статия Iliev M. P., Borisov B., Bencheva N., Ruseva Y. The TTO – an essential future unit in the structure of Ruse university.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2005, No 5, pp. 7–10, ISSN 1311–9184.
статия Iliev M. P., G. Hristov, P. Zahariev. Simulation evaluation of combined data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
статия Iliev M. P., N. R. Nikolov, T. S. Tsankov. Hardware implementation of the shrinking-multiplexing generator of pseudo-random sequences.// Списание "E+E", 2011, No 7
статия Iliev M. P., P. Zahariev, G. Hristov. Comparative analysis of data delivery approaches for wireless sensor networks.// Списание “Е+Е”, 2011, No 7
статия Iliev M., V. Hadzhivasilev, R. Rusev. PAPR Reduction of OFDM Signals by PTS with Recursive Phase Weighting Method.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 13-16, ISSN 1314-7455.
статия Iliev M., B. Bedzhev, V. Hadzhivasilev, S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// ICCST Year I, No.1, 2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455, 2012, No 1, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
статия Iliev M., B. Bedzhev, V.Hadzhivasilev, S. Yordanov. PARP Reduction of OFDM Signals Using Modifield Parttial Transmit.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
статия Iliev M.P., Borislav Y. Bedzhev, Viktor V. Hadzhivasilev, and Stoyan S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
статия Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Performance of the Duo-Binary Turbo Codes in WiMAX Systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 161-165, ISSN 978-90-481-3661-2. (SJR rank: 0.103 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242816&tip=sid&clean=0)
статия Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Application and evaluation of the LDPC codes for the next generation communication systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2008, No 1, pp. 532–536, ISSN 978-1-4020-8736-3. (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242203&tip=sid&clean=0)
статия Iliev, M. P. Extending the lifetime of wireless sensor networks by using a modified method for hierarchical organization of the system in clusters unequal number devices.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, Vol. 8, 2011, No 5, pp. 55-59, ISSN 1311-9974.
статия M. Iliev, B. Bedzhev, T. Trifonov, L. Staneva. Algorithm for Synthesis of Families of Frequency Hopping Signals with ideal Periodic Correlation Properties.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, UNIVERSITY OF RUSE, 2013, No 2, pp. 7-12, ISSN 1314-7455.
статия Андонов К. Й., М. Илиев, Р. Цонев, Л. Михайлов. Относно обосновката на компютърна система за управление на технологична линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, № 7, с. 6 ... 9, 1989, брой 7, стр. 6...9
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.