РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 45
монография Луканчевски, М.И. Генератори на случайни последователности в паралелна изпълнителна среда. Русе, Издателски център на РУ “А. Кънчев“, 2013, ISBN 978-619-7071-26-9.
монография Луканчевски, М.И. Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда. Русе, Издателски център на РУ “А. Кънчев“, 2013, ISBN 978-619-7071-25-2.
студия Луканчевски, М.И. Структура и организация функционирования средств повышения отказоустойчивости мультипроцессорных систем. Киев, ФОЛ ИЭ АН УССР, 1991, ISBN УДК 681.3.05.
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение за контактни центрове: базови блокове.// Ютилитис, 2006, брой 3, стр. 40 – 41, ISSN 1312-3017.
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Система "ТелеУслуги" - ново качество в обслужването от телефонни кабини.// Съобщения и информатика, 1995, брой 11, стр. 10-12, ISSN 0861-1858.
статия Луканчевски, М., Т. Сапсай, В. Тарасенко, Е. Швец. Имитационная модель отказоустойчивого процесса в мультипроцессорной системе.// Укр. НИИНТИ, 1991, брой 330УК91
статия Луканчевски, М., Т. Сапсай, В. Тарасенко, Е. Швец. Структурная организация высоконадежной микропроцессорной системы.// Электронное моделирование, 1991, брой 4
статия Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Цифрови качества към А-29.// Съобщения и информатика, 1995, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0861-1858.
доклад Koleva, A., M. Lukanchevski. Time Protocol (RFC-868) Server Workload Source. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 57, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2018, pp. 139-144, ISBN 1311-3321.
доклад Kostadinov, N., M. Loukantchevsky, H. Avakyan. An Experimental Soft-core Stack Processor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. 79-85, ISBN 978-954-712-733-3.
доклад Krumov, K., M. Loukantchevsky. Subsystem for RFC-868 Based External Clocks Synchronization. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 58, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2019, pp. 48-53, ISBN 1311-3321.
доклад Loukantchevsky, M. Fault-Tolerant Process as Basic Unit of Dependable Computer Systems. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.9-1 – III.9-5
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakian. Computer System Architecture for ‘140’ Phone Call Processing. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.10-1 – III.10-4
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. A Testbed of Non-determinism in Educational Context. IN: Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, New York, NY, USA, ACM, 2019, pp. 304-307, ISBN 978-1-4503-7149-0.
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. Non-determinism Support in the fiberOS Exokernel. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Science Conference of Ruse University, Rousse, Rousse University Publishing House, 2016, pp. 224-228, ISBN 1311-3321.
доклад Oktay, H., M. Loukantchevsky. A Personal Data Protection Scheme in Telemarketing System. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 58, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2019, pp. 54-59, ISBN 1311-3321.
доклад Rashkov, I., M. Lukanchevski. Modified Ring-based Mutual Exclusion Algorithm With Failover Recovery. IN: Rousse University Proceedings, Vol. 57, book 3.4, Rousse, Rousse University Publishing House, 2018, pp. 115-120, ISBN 1311-3321.
доклад Авакян Х. М. Луканчевски Н. Костадинов. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 105-111, ISBN 1311-3321.
доклад Викторов, О.В., Хоанг Ван Ки, Луканчевски М.И. Обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных систем методом перемешивания. В: Конвейерные вычислительные системы: Тез. докл. Второго Всесоюзного совещания, Киев, 1988
доклад Костадинов, Н., М. Луканчевски, Х. Авакян. Автоматизиране на услугите от телефонни кабини. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 226-229, ISBN 954-900020-1-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.