РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 81
монография Душкова, М. Semper idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Второ издание. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 298, ISBN 9789548090995.
монография Душкова, М. Semper idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 298, ISBN 9789548190961.
монография Душкова, Мира. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Русе, Артцентрик, 2018, стр. 304, ISBN 978-619-9055-92-2.
монография Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
студия Душкова, М. Константин Константинов – хроника на непримиримостта (1944-1970). Сборник НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Съст. П. Дойнов. Кн. 5. София, Изд. „Кралица Маб“, изд. „Силуети“, деп. „Нова българистика, 2012, стр. 390-416, ISBN 978-954-533-121-3.
статия Tsvetkova, М., M. Dushkova. “Poetry is a Beautiful Craft”. Interviews with Anita Colarova in the Press–Reflections of a Creative Individual.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No volume 57, b, pp. 73-79, ISSN 2603-4123.
статия Ангелова, М., М. Душкова. Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век).// Био-библиография на проф. дфн Сава Василев, 2017, брой 1, стр. 91-99, ISSN 978-619-7173-17-8.
статия Донева, В., М. Душкова. Наблюдения върху представянето на някои категории думи в Официалния правописен речник на българския език.// Изследване речта на носителите на съвременния български език (сборник научни статии), 2013, брой 1, стр. 61-67., ISSN 978-6197071-30-6.
статия Душков, Ж., М. Душкова. Слънчевият бард на Сребърният век. 150 години от рождението на Константин Балмонт.// Алманах Извор, 2017, брой XXIV, стр. 67-79, ISSN 1314-2747.
статия Душкова, М. Литературната личност на Константин Константинов.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, 2016, брой 1, стр. 300-314, ISSN 978-954-712-696-1.
статия Душкова, М. Птици над пожарищата. Иво Андрич и Константин Константинов.// Матица српска. Зборник Матице српске за славистику, 2015, брой 88, стр. 185-199, ISSN 0352-5007.
статия Душкова, М. Академик Иван Радев като съставител и редактор. В кадър - Йордан Вълчев.// Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Акадмик Иван Радев на 70 години, 2014, брой 1, стр. 115-123, ISSN 978-954-322-771-6.
статия Душкова, М. Димчо Дебелянов и Константин Константинов.// В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, Архив, спомени, 2013, брой 1, стр. 152-160, ISSN 978-954-524-920-4.
статия Душкова, М. По следите на две стихотворения. Публикациите на Димчо Дебелянов (Амер) в сборника „Театър и вечеринки“ (1910).// В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, Архив, спомени., 2013, брой 1, стр. 204-213, ISSN 978-954-524-920-4.
статия Душкова, М. Диспозиция и композиция в разказа "Хотел "Ниагара" на Константин Константинов.// Пространствата на словото. Сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Издаден от: Институт за литература, Издателски център, 2012, брой 1, стр. 450-459, ISSN 978-954-8712-77-4.
статия Душкова, М. Времевите категории “ден по ден” и “една нощ” в късните разкази на Константин Константинов.// Littera et Lingua Series Dissertationes 2. Време и пространство във фолклора и литературата, 2011, брой 2, стр. 59-66
статия Душкова, М. Литературният дебют на Константин Константинов.// Света гора (Велико Търново), 2010, брой 11 (K), стр. 144-153
статия Душкова, М., Ж. Николаева. Преводаческите изкушения на Светлозар Димитров по страниците на „Северянин“ (1926–1929).// Алманах „Извор“ ' 2013, 2013, брой ХХ, стр. 179-186, ISSN 1314-2747.
статия Душкова, М., М. Ангелова. Мимолетност : стъкло : вечност.// Литературен вестник, 2009, No 20, pp. 16
статия Йорданова, В., М. Душкова. Ранните стихотворения на Николай Дончев в русенското списание „Юноша“ (1920–1923).// Извор, 2014, брой XXI, стр. 172-180, ISSN 1314-2747.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.