РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 107
монография Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране на вътрешни цилиндрични повърхнини. Русе, Издателска къща „Наука и практика, 1999, ISBN 954-8861-07-0.
статия Grigorov V.I., M.K.Karshakov. Shaping the distribution of plastic deformation the degh surface plastic deformation by means of tools employing once – only or periodic radial feeding.// Journal of Materials processing technology, 1995, No 2, pp. 385-387
статия Grigorov, V. I., M. K. Karshakov, S. I. Savov, V. V. Vasilev. Neutralising the influence of spread on the diameter of processed holes by means of surface plastic deformation.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 87, pp. 64-68
статия Karshakov, M. Researching the behaviour of movable two-cutter blocks in case of skiving apertures.// MECHANIKA-2009 , Technologija,Kaunas, 2009, No 4
статия Kostadinov V., М.Karshakov. Processing of the grooves through surface plastic deformation.// Mechanics 2008, Proceedings of the international Scientific Conference, Poland, Rzeszów, 2008, No 2, pp. 181-184
статия Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.// сп.Машиностроене и машинознание, 2012, брой 16, стр. 43-47, ISSN 1312-8612.
статия Георгиева Н., В.Григоров,С.Костадинов, М.Кършаков, Д.Балабанова. Относно броя на деформиращите ролки при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД.// сп.Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 25-28
статия Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Алгоритъм за избор на схема за прилагане на ППД при обработване на отвори.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание, Варна, 2008, брой 1, стр. 70-75
статия Костадинов В. С., М. К. Кършаков. Относно приплъзването в точката на контакт на деформиращите ролки при обработването чрез ППД.// Първа национална конференция по Машиностроене и машинознание Варна, 2008, брой 2
статия Костадинов В.С., В.И.Григоров, М.К.Кършаков, Г.Д.Стефанов. Песпективи за развитието на комбинираното обработване чрез повърхностно пластично деформиране.// Известия на Съюза на учените, Сливен, 2001, брой ІІІ, стр. 155-156
статия Костадинов В.С., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Относно приложимостта на инструментите за повърхностно пластично деформиране, работещи с радиално и периодично подаване.// Сп.Машиностроене, 2006, брой 1, стр. 22-25
статия Костадинов В.С., М.К.Кършаков, В.И.Григоров, Г.Д.Стефанов. Конструктивни условия за управление при комбинираното обработване на външни ротационни повърхнини.// Известия на Съюза на учените, т.ІІІ, Сливен, 2001, брой 3, стр. 157-159
статия Кършаков М. К., В. И. Григоров. Относно условията за синхронизация между режещия и деформиращия модули при комбинираното обработване на отвори.// сп. „Машиностроене и машинознание”, Варна, 2009, брой 1
статия Кършаков М. К., Г. Д. Стефанов, Н. А. Георгиева. Относно обработването на цилиндрови отвори на ДВГ в ремонтни условия.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2004, брой 3, стр. 49-52
статия Кършаков М., Г. Стефанов, П. Казаков, М.Димитров. Методи за почистване на “мокри” цилиндрови втулки.// Сп. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 10-11
статия Кършаков М.К., Н.А.Георгиева, П.П.Петров. Изследване на силите на рязане при струговане с кръгли пластини.// Сп.”Машиностроене и машинознание”, год.ІІІ Варна, 2008, брой 1, стр. 35-38, ISSN 1312-8612.
статия Кършаков М.К., В.И.Григоров. Моделиране разпространението на пластичните деформации при обработване чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1994, брой 2
статия Кършаков М.К., В.И.Григоров, С.И.Савов, М.К.Маринова, В.В.Василев. Моделиране на контактното взаимодействие на триещите се повърхнини, обработени чрез ППД.// Сп.Машиностроене, 1997, брой 7-8, стр. 124-126
статия Кършаков М.К., В.С.Костадинов, Н.Георгиева. Инструмент за комбинирано обработване на хидравлични цилиндри.// Сп.Механика на машините, ТУ-Варна, 2005, брой 1, стр. 143-146
статия Кършаков М.К., Г.Д. Стефанов. Възстановяване на цилиндрови втулки чрез ППД.// п. Механизация на земеделието, 1998, брой 6-7, стр. 7-10
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.