РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 9 от общо 9
статия Kirilov, M. K. Delta - characteristic sets for finite state acceptor.// Proceedings of the union of scientists - Ruse, Volume 9, 2012, No 5, pp. 21-24, ISSN 1314-3077.
статия Kirilov, M.K. Lambda - characteristic sets for finite Mealy automaton.// Proceedings of the union of scientists - Ruse, Volume 9, 2012, No 5, pp. 25-28, ISSN 1314-3077.
статия Михаил Кирилов. Достижими множества от думи с фиксирана дължина над краен автомат на Мили.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2012, брой 6, стр. 23-27, ISSN 1311-3321.
доклад Dochev D.Tr., M.K. Kirilov. Fundamental properties of discrete semidynamical systems defined by finite automatons. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2007, pp. 23 - 30
доклад Dochev D.Tr., M.K. Kirilov. One and two dimensional regular sets and countable unions of finite sets. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2007, pp. 30-35
доклад Kirilov, M.K. Discrete dynamical systems, generated by the composition of finite Mealy automata. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2009, pp. 26-29, ISBN 1311-3321.
доклад Kirilov, M.K. Splitting of the sets of words with fixed length. IN: PROCEEDINGS, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2008, pp. 51-56, ISBN 1311-3321.
доклад Раева И., М. Кирилов. Математически модел за логически извод от система от дизюнкти в предикатното смятане. В: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2005, стр. 86-90, ISBN 1311-3321.
учебник Кирилов, М.К. Ръководство за решаване на задачи по геометрия. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 111, ISBN 978-954-712-552-0.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.