РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 83
монография Кирова, М. Екологични аспекти в иновационната фирмена политика. Русе, РУ “Ангел Кънчев", 2003, ISBN 954-9972-44-5.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
студия Кирова, М. Управление на търговски потоци с парникови газове. Русе, Примакс, 2008, стр. 180-196, ISBN 978-954-9972-85-6.
студия Кирова, М. Модел за анализ на материалните потоци в единичен процес. Русе, Примакс, 2006, стр. 83-97, ISBN 954-9972-70-4.
студия Кирова, М. Интегриране на рекламата с някои елементи на промоционния микс за повишаване ефективността на индустриалните фирми. Русе, РУ, 2001, стр. 36-84, ISBN 954-9972-26-7.
студия Кирова, М. Значение на зелената енергия, управлението на отпадъците и рециклирането за устойчиво развитие на МСП в туризма. Русе, Примакс, 2012, стр. 395-424, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Кирова, М. Иновационният процес – основен фактор за конкурентоспособност на фирмата. Русе, AGroup, 2011, стр. 49-65, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Кирова, М. Критерии за оценка потенциала на иновациите. Русе, Примакс, 2009, стр. 33-55, ISBN 978-954-9972-93-1.
студия Кирова, М. Концепцията „Зелен маркетинг” в машиностроенето. Русе, Примакс, 2007, стр. 127-165, ISBN 978-954-9972-77-1.
студия Кирова, М. Оценката на жизнения цикъл – инструмент за определяне на екологичните аспекти на продукта. Русе, Примакс, 2004, стр. 81-106, ISBN 954-9972-51-8.
студия Кирова, М.,. Организационната култура – устойчиво развитие и иновации. Русе, Примакс, 2005, стр. 61-78, ISBN 954-9972-61-5.
статия Ivanova V., M. Kirova. Evaluation of the Potential for Development of the Economic Cooperation in Euro-region Ruse-Giurgiu after the end of the Programming Period 2007-2013.// Review of International Comparative Management, 2017, No 5, pp. 502-514, ISSN 1582-3458.
статия Kirova, M. Graphical Presentation of Risk Assessment in Management Decision Making Process.// The 7-th International Scientific Conference Business and Management `2012 – Selected Papers, 2012, No 1, pp. 386-391, ISSN 2029-4441.
статия Kirova, M. Comparison and assessment of innovation projects for achieving sustainable development in the small manufacturing business environment.// Economic Herald of National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, 2010, No 1
статия Kirova, M. Management of Motivation Opportunities during the Introduction of a New Product.// Review of Management and Economic Engineering, 2009, No 5, pp. 8, ISSN 1583-624X.
статия Kirova, M. A NEW APPROACH TO IDENTIFY RISKS IN INNOVATIONS, BASED ON THEIR GRAPHIC TIME COMPARISONS.// PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE November 1st-2nd, BUCHAREST, ROMANIA, Web of Science, 2018, No 1
статия Kirova, M. Effective Combination of the Performance Characteristics of the Innovations.// Business and Management’2010 - Selected Papers, 2010, No 1, pp. 399–406, ISSN 2029-4441.
статия Kirova, M., P. Velikova. Risk management method for small photovoltaic plants.// Management and Marketing, 2016, No Volume 11, pp. 498–512, ISSN 1842-0206. (SJR rank: 0.159 /2015, Scimago Journal & Country Rank, Scopus, Web of Science)
статия Kirova, M., S. Ruskova. Barriers to the Innovation Activities of the Companies.// Analele Universitatii “Eftimie Murgu” – Studii Economice, Anul XV, 2009, No 1, pp. 210-215, ISSN 1584-0972.
статия Kirova, М., P. Velikova. The Preferential Purchase Price of Electrical Energy from Photovoltaics in Bulgaria – Political Risk at Their Construction/Преференциалната изкупна цена на електроенергия от фотоволтаици в България -.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 110-127, ISSN 1314-0175.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.