РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 90
монография Вълков Л., М. Колева. Числени Методи. Принципът за Максимума в Теорията на Диференчните Схеми. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2008, стр. 165, ISBN 978-954-712-429-5.
статия Angelova I., M.N. Koleva. Finite element solution of 2D and 3D elliptic problems with intersected interfaces.// American Institute of Physics CP, 2009, No 1186, pp. 311-318, ISSN 978-0-7354-0752-7. (SJR rank: 0.163 /2009, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Brayanov I., J. Kandilarov, M.N. Koleva. Immerced interface difference schemes for a parabolic-elliptic interface problem.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, No 4818, pp. 661–669, ISSN 978-3-540-78825-6. (SJR rank: 0.277 /2008, SCImago Journal & Country Rank)
статия Chaparova J., E. Kalcheva, M. Koleva. Numerical investigation of multiple periodic solutions of fourth-order semi-linear ODE.// American Institute of Physics CP, 2012, No 1497, pp. 152-159, ISSN 978-0-7354-1111-1. (SJR rank: 0.176 /2012, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Chernogorova T.P., M. N. Koleva, R. L. Valkov. A two-grid penalty method for American options.// Comp. Appl. Math., 2018, No 37(3), pp. 2381–2398 (Impact factor: 0.961 /2017, Web of Science)
статия Gyulov T. B. , M.N. Koleva, L. G. Vulkov. Efficient finite difference method for optimal portfolio in a power utility regime-switching model.// International Journal of Computer Mathematics, 2019, No 96(11), pp. 2115-2134, ISSN 0020-7160. (Impact factor: 1.196 /2018, Web of Science)
статия Gyulov T.B., M.N. Koleva, L. G. Vulkov. Numerical approach to optimal portfolio in a power utility regime-switching model.// American Institute of Physics CP, 2017, No 1910, pp. 030002 (SJR rank: 0.165 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
статия Ishimura N., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Numerical solution of nonlinear evolution equation for the risk preference.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2011, No 6046, pp. 445-452, ISSN 978-3-642-18465-9. (SJR rank: 0.338 /2011, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Ishimura N., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Numerical solution via transformation methods of nonlinear models in option pricing.// American Institute of Physics CP, 2010, No 1301, pp. 387- 394, ISSN 978-0-7354-0856-2. (SJR rank: 0.166 /2010, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Jovanovic B., M. N. Koleva, L. G. Vulkov. Convergence of a FEM and two-Grid algorithms for elliptic problems on disjoint domains.// J. of Comp. and Appl. Math., 2011, No 236(3), pp. 364 – 374, ISSN 0377-0427. (Impact factor: 1.112 /2011, Web of Science)
статия Jovanovic B., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Application of the two-grid method to a heat radiation problem.// American Institute of Physics CP, 2009, No 1186, pp. 352-360, ISSN 978-0-7354-0752-7. (SJR rank: 0.163 /2009, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Jovanović B., M.N. Koleva, L.G. Vulkov. Numerical analysis of blow-up weak solutions to semilinear hyperbolic equations.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, 2007, No 4310, pp. 607- 614, ISSN 978-3-540-70940-4. (SJR rank: 0.293 /2007, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Kandilarov J., M. Koleva, L. Vulkov. A second-order cartesian grid finite volume technique for elliptic interface.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, No 4818, pp. 679–687, ISSN 978-3-540-78825-6. (SJR rank: 0.277 /2008, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Kolev M. K., M. N. Koleva, L. G. Vulkov. Two positivity preserving flux limited, second-order numerical methods for a haptotaxis model.// Numer. Meth. For PDE, 2013, No 29(4), pp. 1121-1148, ISSN 1098-2426. (Impact factor: 1.212 /2013, Web of Science)
статия Koleva M. Positivity preserving numerical method for non-linear Black-Scholes models.// Lect. Notes in Comp. Sci., Springer, Berlin, Heidelberg, 2013, No 8236, pp. 363 - 370, ISSN 978-3-642-41514-2. (SJR rank: 0.36 /2013, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Koleva M. Efficient numerical method for solving 1D degenerate Keller-Segel systems.// American Institute of Physics CP, 2012, No 1497, pp. 168-175, ISSN 978-0-7354-1111-1. (SJR rank: 0.176 /2012, SJR SCImago Journal and Country Rank)
статия Koleva M. N, L. G. Vulkov. Valuation of European options with liquidity shocks switching by fitted finite volume method.// Lecture Notes in Computer Science, 2020, No 11958, pp. 584-592, ISSN 978-3-030-41031-5. (SJR rank: 0.283 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
статия Koleva M. N, L. G. Vulkov. Weighted time-semidiscretization quasilinearization method for solving Richards' equation.// Lecture Notes in Computer Science, 2020, No 11958, pp. 123-130, ISSN 978-3-030-41031-5. (SJR rank: 0.283 /2018, Scimago Journal & Country Rank)
статия Koleva M. N, L. G. Vulkov. Two-grid quasilinearization approach to ODEs with applications to model problems in physics and mechanics.// Computer Physics Communications, 2010, No 181(3), pp. 663-670, ISSN 0010-4655. (Impact factor: 2.3 /2010, Web of Science)
статия Koleva M. N., L. G. Vulkov. Numerical analysis of оne dimensional motion of magma without mass forces.// Journal of Computational and Applied Mathematics, 2020, No 366, pp. 112338, ISSN 0377-0427. (Impact factor: 1.883 /2019, Web of Science)
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.