РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 61
студия Kornazheva, M. Multi-level Governance in the European Union and the Social Construction of Regional Identity. Wien, Roerig Universitaetsverlag, 2015, pp. 183-204, ISBN 978-3-86110-578-7.
студия Kornazheva, M. The European Army as a Project of (In)Security.. Sofia, Diplomatic institute, 2015, pp. 23-42, ISBN ISSN 1313-6437.
студия Kornazheva, M. Risks and Opportunities of Trans-Frontier Cooperation in Higher Education. The Case of Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Centre. Русе, Русенски университет, 2004, pp. 177-197, ISBN 1311-3321.
студия Ангелова, П., М. Корнажева, Б. Станчева, Р. Собаджиева, И. Чавдарова, Л. Кутин. Политологични и културологични аргументи в контекста на кандидатурата на Русе за европейска столица на културата. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 28-54, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, M. За общността и езика или за една възможна среща на обществознанието и хуманитаристиката. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 90-110, ISBN 978-954-712-488-2.
студия Корнажева, M. Политики при управление на границите: български опит в процеса на подготовка за членство в ЕС. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 138-166, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Глобални трансформации и езикова политика. Пловдив, Университетско издателство, 2014, стр. 23-47, ISBN 978-954-423-947-3.
студия Корнажева, М. Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 19-34, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Принос към дискусията за сигурността като политически проблем и като предмет на изследване и обучение. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 35-57, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Raison d’etre и методология за изследване на идентичности в Българо-румънския трансграничен регион. София, проект BRAINS, 2013, стр. 4-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
студия Корнажева, М. Стратегията на ЕС «Европа 2020» в контекста на Болонския процес: образование, заетост и устойчивост. София, Център за развитие на човешките ресурси, 2013, стр. 3-21, ISBN 978-619-7077-05-6.
студия Корнажева, М. Езиковата политика като фактор за сигурност. Велико Търново, Великотърновски университет, 2013, стр. 66-82, ISBN 978-954-400-843-7.
студия Корнажева, М. Иновативност на изследователски проект Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study (BRAINS) по европейската програма за трансгранично сътрудничество „България-Румъния 2007-2013”. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 11-26, ISBN 1311-3321.
студия Корнажева, М. Култура и език. Велико Търново, Великотърновски университет, 2010, стр. 233-261, ISBN 978-954-524-770-5.
студия Корнажева, М. За Българо-румънския интеруниверситетски Европа център или за еднa от практиките на трансгранично сътрудничество пpи Дунав мост. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 1-16, ISBN 1311-3321.
статия Kornazheva, M. Intercultural Aspects of BRIE Management.// Trans-Uni. Management Problems of Co- Operating International Universities in Border Regions., 2004, No 1, pp. 113 – 124, ISSN 3-938738-11-1.
статия Kornazheva, M. Multi-level Governance.// Summer Seminar for Young Public Policy Professionals from Southeastern Europe and the Black Sea Region. Public policy Challenges – European and Regional Dimensions, 2014, No 1, pp. 99-107, ISSN ISSN: 1314-2151.
статия Kornazheva, M. Strengthening Multilevel Governance in the European Union: the Case of Project BRAINS..// Европейският съюз на кръстопът. Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и фондация „Ханс Зайдел“, 2014, No 1, pp. 201-211, ISSN 978-954-8702-30-0.
статия Kornazheva, M. Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center.// Higher Education Reform Projects in South-Eastern Europe, 2007, No 1, pp. 78 – 86, ISSN 3-938738-35.
статия Kornazheva, M. Opportunities and Threats to the Efficiency of Cross-Border Co-operation.// Efficiency, Legality, Ethics, 2006, No 1, pp. 679-689, ISSN ISBN: 973-632-312.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.