РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 83
студия Dzhurov V., M. Kostova, K. Dzhurov. Application of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action. Mathematics in Industry, Chapter Six- Network Applications in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 254-285., ISBN (10)1-4438-6401-3.
статия Djurov V, M.Kostova. I.Georgiev. A MATHEMATICAL MODEL SYSTEM FOR RADIOLOCATIONAL IMAGE RECONSTRUCTION OF DYNAMIC OBJECT WITH LOW RADIOLOCATIONAL VISIBILITY.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2012, No 9, pp. 35-40, ISSN 1314-3077.
статия Djurov V., M. Kostova. Emulator for Dynamic Objects with Low-Efficient Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Aplications, 2013, No 2
статия Djurov V., M. Kostova. Intelligent Approach for Determinig the Type of Dynamic Objects with Low Effective Reflecting Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No 4, Number 1, pp. 113-117, ISSN 0974-6048.
статия Djurov V., M. Kostova. Application of Fuzzy Logic for Examination of the Information of Objects’ Dynamic Characteristics with Low-Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2010, No 3, №2, pp. 43-63, ISSN 0974-6048.
статия Jeliazov P. M.Kostova,V.Djurov. Possibilitics for Appliance of Artificial Intelligence Using the Radioholographic Method in the Systems for Recognition.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 56-60, ISSN 0861-0797.
статия Kolev N.I.,V.I. Pencheva, E.M. Ivanov, M.P Kostova. Analitical Investigation of the Influence of the Current Parametersat a Pistons Anodizing.// MOTAUTO'98, 1998, No II, pp. 62-67, ISSN 954-90272-2-8.
статия Kostova M. ,V. Djurov, A. Slavova, A. Tsakoumis, V. Mladenov. Рrocessing of Radioholographic Image with CNN Neural Network.// WSEAS Transactions on Signal Processing, 2005, No 1, pp. 67-72, ISSN 1790-5022.
статия Kostova M., V. Djurov. Inteligent Approaches for Radiolocational Monitoring.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2009, No 2, №1, pp. 19-22, ISSN 0974-6048.
статия Kostova M., V. Dzhurov. Аpplication of BPN and LVQ Neural Networks for Radioholography Image Recognition.// Aerospace Research in Bulgaria, 2007, No 21, pp. 132-149, ISSN 1313-0927.
статия Kostova M.,V. Djurov. Intelligent Аpproach to Determine the Тype of Оbjects with Low Effective Reflective Surface, built in Stealth Technology.// WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS and SYSTEMS, 2012, брой 7, стр. 237-247, ISSN E-2224-266X.
статия Kostova M.P., I. Georgiev. APPLICATION OF MATLAB SOFTWARE FOR DIGITAL IMAGE PROCESSING.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2013, No 10, pp. 145-153., ISSN 1314-3077.
статия Kostova М., V. Djurov. Intelligent Agorithms, Based on Neural Network and Expert System for Recognition of Dynamic Object.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No 1,№2, pp. 41-45, ISSN 0974-6048.
статия Kostova, M. Choice of Filtering Approach for Pulse Noise at Radar Image Processing.// International Journal OF Neural Networks and Aplications, 2012, No 5(1), pp. 1-6, ISSN 0974-6048.
статия Kostova, M. Filtration of Radioholographic Image using a Cellular Neural Network.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2009, No 2,№2, pp. 43-45, ISSN 0974-6048.
статия Kostova, M., V.djurov. Application of Fuzzy Logic in the Quality of а Fuzzy Inference for Optimizing Input Data at Identifying Dynamic Target.// Neural Networks and Applications, 2008, брой 1(1), стр. 17-22, ISSN 0974-6048.
статия Джуров В. М. Костова. Алгоритъм за получаване на контур от възстановено чрез ISAR техники радиолокационно изображение на динамичен обект(самолет).// Science, education,technologies"40 years Bulgaria- space country", 2012, брой II, стр. 187-193, ISSN 978-954-577-654-0.
статия Джуров В., М. Костова. Алгоритъм за получаване на контур от възстановено чрез ISAR тeхники радиолокационно изображение на динамичен обект(самолет).// Jubilee Interbational Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria Space Country", 2012, брой 2, стр. 188-193, ISSN 978-954-577-654-0.
статия Джуров В., М. Костова. Относно създаване на гъвкава система за разпознаване на летящи цели чрез наземни и космически модули, използващи радиолокационни подходи.// Известия, 2001, брой 1, стр. 108-113.
статия Костова М., И.Раева. От парадокса до истината.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 2-3, стр. 6-9
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.