РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
статия Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов. Компютърна система за изследване на сеещи апарати.// сп. „Селскостопанска техника”, 1996, брой кн. 4
статия Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов, П. Даскалов, В. Найденов. Сензор за контрол на сеенето при сеялки за окопни култури..// сп. „Селскостопанска техника”, 1995, брой кн. 3
статия Младенов, М. Категоризация на опасни среди посредством интервални, прототипни и кернъл базирани модели.// Автоматика и информатика, 2014, брой 2
статия Младенов, М. Основни проблеми, свързани с оценяването на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 14-17
статия Младенов, М. Комплексна оценка на опасни среди по данни от мултикомпонентна сензорна система, базирана върху мобилен робот.// Автоматика и информатика, 2010, брой 1, стр. 45-48
статия Младенов, М. Приложение на филтъра на Калман за обединяване на данни в мултисензорни системи.// Автоматика и информатика, 2009, брой 3, стр. 37-40
статия Младенов, М. Основни задачи, тенденции и проблеми при оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска техника, 2008, брой 4, стр. 16-21
статия Младенов, М. Описание на опасни среди посредством обединяване на данни от различни информационни източници.// Автоматика и информатика, 2014, брой 1, стр. 37-44
статия Младенов, М. Оценка на качеството на храни посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ.// Автоматика и информатика, 2014, брой 3
доклад M. Mladenov, S. Penchev. Classification of grain sample elements using their shape descriptions. IN: International Conference Automatics and Informatics, Sofia, 2011, pp. 139-142
доклад Mirolyub Mladenov, Daniel Bratanov,. Simulation of muscle resistance reactions during upper human limb rehabilitation using intelligent physical model. IN: 4th International Conference on Technology and Automation 5-6 October 2002, Thessalonica, Greece, 2002, pp. 173-178, ISBN 960-8050-98-7.
доклад Mladenov M., E. Dimitrov, M. Dejanov, S. Penchev. Hyperspectral imaging system based on „point scan” spectrophotometer. IN: Proc. of International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS’2014, Sofia, 2014, pp. I-39 – 42
доклад Mladenov M., S. Penchev. Classification of Grain Sample Elements Using Their Shape Descriptions. IN: Proc. of Int. Conference “АUTOMATICS AND INFORMATICS’11”, Section B7, Sofia, 2011, pp. 139 – 142, ISBN 1313-1850.
доклад Mladenov M., S.Penchev, B.Borisov, K.Arvanitis, N.Sirgimis. Evaluation of some properties for purity and germination assessment of seeds using computer vision system. IN: Proc. Of the International conference AgEng’2004, Leuven, Belgium, 2004
доклад Mladenov, М., М. Dejanov. Analysis of the Possibilities for Separation of Seed Images on the Basis of Colour and Texture Features. IN: Proceedings of International Conference EE&AE 2004, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. 651-657
доклад Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за управление на роторни багери (част 2). В: Научни трудове на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 195-197
доклад Желязкова И. И., Стоянова С. Г., Младенов М. И. Математически модел на микропроцесорна система за автоматично управление на роторни багери (част 1). В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, серия 6, Русе, 1984, стр. 189-193
доклад Младенов М. И., Г. А. Харизанов, Т. Й. Станчев. Повишаване точността на относителното ориентиране при въвеждане на обобщен показател за взаимното разположение на детайлите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том XXIII, серия 6, АВТОМАТИКА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВТУ”Ангел Кънчев”-Русе, 1981
доклад Младенов М., М. Деянов. Определяне на геометричните параметри на семена на царевица посредством система за компютърно зрение. В: Трудове на юбилейна научна конференция РУ’2005, том 44, серия 3.1, Русе, България, 2005
доклад Младенов М., Ц. Драганова, С. Пенчев. Оценяване на показатели за качество на зърно от зърнено – житни култури посредством анализ на цифрови изображения и спектрални характеристики. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, том LVI, свитък 1, Пловдив, 2009, стр. 585 – 591
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.