РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 58
статия Dimitrov K., S. Bozhkov, K. Stefanov, A. Aleksandrov, M. Mihaylov. Research on Cultivator Tools for Mechanical Control of the Weeds.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, Sofia, 1997, No 5, pp. 667-673, ISSN 0310-0351.
статия Kopchev V., Kr. Bratoev, M. Mihaylov, G. Mitev. Effect of Soil Temperature and Moisture over Germination of Seed Covered by Organic Polymer.// Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, 2017, No 5 Vol 63, pp. 202-206, ISSN 0861-9638.
статия Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
статия Белоев, Х.И., М.Д.Михайлов, С.Г. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване влиянието на смущенията върху работата на дисковите ботуши.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 33-39, ISSN 0037-1718.
статия Даскалов П., В. Найденов, М. Михайлов. Идентификация на динамиката на хидростатична трансмисия на комбайн “Дон - 1500”.// Селскостопанска техника, София, 1998, брой 2, стр. 26-31, ISSN 0037-1718.
статия Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Програми за проектиране на зъбни брани с персонален компютър.// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 33-35, ISSN 0037-1718.
статия М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
статия Михайлов M., К. Георгиева. Изследване на система за автоматичен контрол на плътен поток семена.// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 36-39, ISSN 0037-1718.
статия Михайлов M., Н. Неделчев. Автоматизирано изготвяне на технологични карти за производство на земеделска техника.// Машиностроене, София, 1997, брой 1, стр. 16-17, ISSN 0025-455X.
статия Спирин Е., М. Михайлов, Д. Даскалов. Исследование пневматического распределителя плодоотрывающего рабочего органа.// Научно-Технич. Бюлл. ВИМ, Москва, 1995, брой 90
статия Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев, М.Д.Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши.// Селскостопанска техника, 2002, брой 1, стр. 11-17, ISSN 0037-1718.
доклад Daskalov D., M. Mihaylov, K. Nikolov. Methods for Evaluation of Seeds Distribution after Dispersed Sowing. IN: Inventiveness as a Condition of Industrial Development, 10-11 October, Beograd, Federal Ministry for Development, Science and Environment, 1996, pp. 5.35-5.39
доклад Mihaylov M., K. Bratoev, G. Mitev, G. Vezirska. Application of Electronic Systems for Control and Navigation in Agriculture. IN: Proceedings of III International Scientific Conference "Conserving Soils and Water", Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2018, pp. 58-69, ISBN 2535-0234.
доклад Mihaylov M., Tzv. Pavlov. Design and development of IT services for resource saving in social housing. IN: EE&AE’2013 International Scientific Conference, Ruse, 2013, pp. 285-290, ISBN 1311-9974.
доклад Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihaylov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University, Offering Agricututal Engineering Education (Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно инже. В: Proceedings of 4th USAEE Workshop - Leuven, Leuven, Belgium, USAEE, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
доклад Naydenov V., Tzonev R., Mihaylov M., Munack A., Tantau HJ. An Approach to Pattern Recognition for Quality Control of Fruits Using Machine Vision. IN: Proceedings of the 3rd IFAC workshop, Hannover, Germany, 28 September-2 October, Oxford, Pergamon Press, 1998, pp. 181-185
доклад Petrov G., C. Vezirov, M. Mihaylov. Bulgarian Agricultural Mechanization, Industry and Agriculture – some Tendencies in the End of the 20th Century. IN: Proceedings of Agricultural Mechanization Issues of Priorities in the new developtment stage, Hanoi, 2001, Nanoi, Vietnam, 2002
доклад Sirakov К., M. Mihaylov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment seeds of rape, stored in conditions of natural aging. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Vezirov Ch. М. Mihaylov, А.Atanasov, P.Radeva. Creating of syllabus for information technology in agriculture.. IN: V. International Scientific PhD. Student's Conference, Slovakia, 2010
доклад Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.