РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 24
статия Grozev D.,Georgiev I., Milchev M. APPLYING QUEUE THEORY AT STUDY OF REFUSALS OF REQUESTS RECEIVED IN UNIVERSAL AUTOMOTIVE SERVICE.// MATHEMATICAL MODELING, 2018, No YEAR II, ISSN 2535-0986.
статия Milchev M., N. Kolev, T. Balbuzanov, D. Lyubenov. Study of the value of activities for maintenance of lightweight commercial vans.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 141 – 145, ISSN 1998-7927.
статия Костадинов С., Д. Любенов, М. Милчев. ANALYSIS OF THE ROAD ACCIDENTS DATA FROM 2005 TO 2010 IN BULGARIA.// Ecologica, 2011, No 63, pp. 410, ISSN 0354-3285.
статия Милчев М., Н. Колев, Е. Савев. EXAMIN THE CHANGING CONDITION OF THE FLEET OF VEHICLES.// Ecologica vol. 63, 2011, No 63, pp. 403-406, ISSN 0354-3285.
доклад MILCHEV M., P. STOYANOV. SIMULATION MODELING TO EXAMINE TRAFFIC ORGANIZATION AT CROSSROAD. IN: Transport problems 2018, Katovice, Poland, 2018
доклад Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., М. МИлчев. ANALYSIS OF THE TRANSPORT WORK IN THE COMPANY "ACT LOGISTICS". IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, Русе, 2018
доклад Грозев, Д., Д.Митева, М.Милчев, И.Белоев. Система за категоризация на таксиметровите автомобили. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 55, Русе, печатна база, 2016, стр. 42-46, ISBN ISSN: 1311-3321.
доклад Колев Н. , Т. Балбузанов, М. Милчев. Моделиране на технологическите процеси в сервизи с цел подобряване на работата. В: ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2010, стр. 194-201, ISBN 954-20-00030.
доклад Колев Н., M. Mилчев, T. Балбузанов. ORGANIZATION OF SERVICE AND MAINTAINANCE ACTIVITIES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS. IN: International Conference “Quality and reliability of technical systems”,, гр. Нитра, Словакия, 2010
доклад Милчев М., Н. Колев. Относно изменението на техническото състояние на автопарк от лекотоварни автомобили. В: НК 2012, Русе, 2012
доклад Милчев М., Н. Колев. ИЗСЛЕДВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ХОДОВАТА ЧАСТ НА АВТОМОБИЛИ. В: Мотауто 2011г, Мотауто 2011г, 2011
доклад Милчев М., Н. Колев. Модел на работа на сервиз чрез използване на електронна програма за обработка на поръчките. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2010
доклад Милчев М., Н. Колев, Е. Савев, Д. Любенов,. COMPARATIVE STUDY OF THE RELIABILITY OF COMMERCIAL VEHICLES FROM DIFFERENT GENERATIONS. IN: III rd INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Transport Problems 2011",, Katowice - Tarnowskie Gory - POLAND, 2011, 2011
доклад Милчев М., Н. Колев, И. Дудушки. RESEARCH OF MODEL FOR MAINTAIN VEHICLES. IN: Международна, младежка турско-българска, международна, научна конференция -"Технологии и иновационни решения 2011", Тракийски университет гр.Одрин, Турция, 2011
доклад Милчев М., Т. Балбузанов, Колев Н. Критерии при избор на сервизно оборудване, с цел поддържане на автомобили. В: Machines Technologies Materials, 2010, lssue 10-11, София, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МА"ИНОСТРОЕНЕ, 2010, стр. 66 – 68, ISBN 1313-0226.
доклад Милчев М.,Д. Грозев. Изследване дейността на универсален автомобилен сервиз. В: Бултранс, ТУ София, (под печат), 2018
доклад Михаил Милчев. Изследване равнището на надеждността на автомобилите. В: Надеждност и риск на процесите и машините, София, 2014, стр. 142-147
доклад Михаил Милчев. Определяне срока на експлоатация на транспортни средства. В: Научни трудове Том 53, серия 4, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Word-of-mouth information as a factor for selecting a car repair service by persons with different education. IN: BulTrans 2017, ТУ София, 2018, ISBN ISSN 1313-955X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.