РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 5 от общо 5
доклад Петров М. Пазар на труда - идентифицране на основните проблеми. Насоки за разрешаването им.. В: Сборник с научни трудове на Русенски университет 2014 том 53, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски Университет, 2014, стр. 29-33, ISBN 1311-3321.
доклад Петров М. Интеграция на хората с увреждания на пазара на труда. Състояние и тенденции за развитие.. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, Издателски център при Русенски Университет, 2014, стр. 34-38, ISBN 1311-3321.
доклад Петров М., Неделчева Н. Изследване на необходимостта от усъвършестване на икономическата рамка в сферата на здравеопазването.. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят, национални, регионални и глобални измерения" 2015, том 2, Варна, Издателство "Наука и икономика" Варна, 2015, стр. 52-57, ISBN 978-954-210834-4.
доклад Петров, Мирослав. „Системата за финансиране на здравеопазването в България – кратък анализ”. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе – 09-10 октомври 2015 г, гр. Русе, Под печат, 2015
доклад Петров, Мирослав. „Повишаване ефективността на здравния мениджмънт чрез развитие и усъвършенстване на системата за електронно здравеопазване”. В: (ІV-та Международна научна конференция на Икономически университет Варна и Херсонския национален технически университет в Украйна на тема „УКРАЙНА- БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И П, гр. Варна, Наука и икономика, 2015, ISBN 978-617-7273-16-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.