РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
монография Андреева, М. Коцев, Е. Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІV Организационна среда и отношение към труда. Русе, Примакс, 2010, стр. 86-96, ISBN 978-954-8675-04-8.
монография Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
монография Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Примах, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
статия M. Pencheva, D Antonova. A COMPARATABILITY BETWEEN THE NATIONAL PRIORITIES IN THE ADMINISTATIVE MANAGEMENT AND THE PERSONAL ATTITUDES OF THE EMPLOYEES IN THЕ PUBLIC SECTOR.// MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21), 2008, No 3-4(21), pp. 398-403
статия Pencheva, M. Leadership style - evidence from manufacturing industry in Northeastern region Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
статия Pencheva, M. Organizational culture - values and practices, evidence from manufacturing industry in northeastern Bulgaria.// Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No 1, pp. под печат
статия Pencheva, M. Organizational Culture in Business, Public and Non Profit Sectors.// Review of International Comparative Management, 2009, No volume 10, 2, pp. 367-374, ISSN 1582-3458.
статия Пенчева М. Теоретичен анализ на основни моменти свързани с трансфера на знание.// Списание, 2016, брой 1, стр. 145-156, ISSN 1314-7390.
статия Пенчева, М., Антонова, Д. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор.// Списание"Управление и устойчиво развитие", 2009, брой 3-4, стр. 398-403, ISSN 1311 - 4506.
доклад Antonova, D., M. Pencheva. Innovation Culture Building – Contemporary Dimensions and Challenges upon the Public Sector in Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference, Greece, Xanthi, 2009, pp. 82-90, ISBN 1751-0589.
доклад Kirova, M., Nedyalkov, A., Pencheva, M., Yordanova, D. University as Prerequisite for Sustainable Regional Development in International Context. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2578-2585, ISBN 2454-0943.
доклад Pencheva M. Organizational Culture in Public Sector and Non Profit Organizations. IN: In: Proceedings of international Conference on Business and Economy, Constantza, Romania, Editura Montenia, 2008, pp. 122-128, ISBN 978-973-692-233-6.
доклад Pencheva, M. Methodological aspects of examination of leadership and organizational culture influence on knowledge conversion in public administration. IN: , Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Vol.12, Issue 1, pp. 760 – 771., Bucharest, Romania, 2018
доклад Pencheva, M. H. Sokolova. Intercultural Training in Business and Education: the case of the Danube Region. IN: Proceedings of the 8th International Conference The Danube - Axis of European Identity, June 26, 2018., Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev, Ukraine, под печат, 2018
доклад Yordanova D., T. Hristov, M. Kirova, M. Pencheva, I.Evstatiev. Opportunities for study of university graduates professional realisation by use of web based tools. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part III. – Behavioural Economics, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2399-2406, ISBN 978-80-8154-249-7.
доклад Yordanova, D., Pencheva, M. Bulgarian policy for regional development and its implications on air transport system. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2018, Sozopol, 15th-17th September 2018, TU-Sofia, 2018, pp. 137-144
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева М. Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район). В: Научна конференция, Варна, 2017
доклад Пенчева М. Методически аспекти на изследване на поколенчески различия в предпочитанията за начина на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2017
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.