РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
статия Petkova, M.M. GeoGebra in School Course in Geometry.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, Book 5, Mathematics, Informatics and Physics , Conference ITE, 2013, No Volume 10, pp. 136 - 145, ISSN 1314-3077.
статия PETKOVA, M.M. GEOGEBRA AS A LEARNING ENVIROMENT.// CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics, 23-27 May Sárospatak Hungary, 2012, No 7, ISSN 978-963-661-988-6.
статия PETKOVA, M.М. TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS BASED ON GEOGEBRA USAGE.// Proceedings of The Union of Scientists - Ruse, Book 5 - Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No vol. 8, pp. 145 - 152, ISSN 1311-9974.
статия Петкова, М. Интегриране на геометрични фрактални конструкции чрез Geogebra за хибриден учебен процес.// Научно-методическо списание МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, София, Национално издателство за образование и наука, 2013, брой LVI - 6, стр. 541 - 561, ISSN 1310-2230 (Print).
статия Петкова, М.М., Е.А. Великова. Ролята на педагогическите технологии в учебния процес - теоретичен анализ.// Годишно научнотеоретично списание „Педагогически новости”, Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, брой 1, стр. 57-66, ISSN 1314-7714.
доклад D. Kravecova, M.M. Mitrofanova. Special Curves Revisted – the Evolute of the Cycloid. IN: CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics (report and poster), 19 - 23 May 2010, Szeged, Hungary, 2010
доклад Kortesi, P., M.M. Mitrofanova. Extended GeoGebra Help Files. IN: CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics (poster), 19 - 23 May, Szeged, Hungary, 2010
доклад Petkova, M., E. Velikova. Mathematical Problem Posing on the Basis of GeoGebra Multi-platform. IN: Proceedings of the Scientific Conference 70 Years of Traditions and Innovations RU&US'15, 09-10.10.2015, Ruse, Vol. 54, Session 6.4: Education - Research and Innovations, CHRISTAL PRIZ, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2015, pp. 28-39, ISBN 1311-3321.
доклад Petkova, M.M. Educational Technology for Training Pre-Service Mathematics Teachers on the Basis of GeoGebra. IN: CD Proceedings of the Conference History of Mathematics & Teaching Mathematics, 2014. May 21-25, Cluj Napoca, Romania, 2014, pp. 01 - 10, ISBN 978-963-358-057-8.
доклад Petkova, M.M., E.A. Velikova. GeoGebra Constructions and Problems for Arbelos and Archimedean circles. IN: GeoGebra Global Gathering 2015, 15-17 July, 2015, Linz, Austria, 2015
учебник Великова, Е., М.M. Петкова. Училищен курс по геометрия. Ръководство за решаване на задачи (първа част). Русе, Печатна база при Русенски университет ”А. Кънчев”, 2013, стр. 140, ISBN 978-954-712-598-8.
други трудове Великова, Е., М. Михайлова (Ред.). Магията на математиката. (Техн.ред. М.М.Петкова), по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 38
други трудове Великова, Е., М. Петкова, Р. Василева, И. Раева (Ред.). Изследователската дейност в лабораторията по математика, информатика и лингвистика, по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 118
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, 2016,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=5700, стр. 1 - 72
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, Д249, 2016,http://www.math.bas.bg/library/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28&lang=bg, стр. 1 - 247
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.