РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 31
статия Младен Петров. Съставяне на бюджета на неопределеност при измерване с уред за комплексна двупрофилна проверка на зъбни колела.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
статия Младен Петров. Конкурентно сравняване на качеството на методи за комплексен двупрофилен контрол със и без еталонно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 51-2
статия Петров М., Б. Сотиров. Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 2, 2012, брой 50, стр. 222-226, ISSN 1311-3321.
статия Петров Мл. И, Пл. Минкова. WEB БАЗИРАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА МАРКЕТИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ ЧРЕЗ QFD-МЕТОД.// Научни трудове РУ, 2003, брой 1
статия Петров Мл. И, Пл. Минкова,К. Караджов. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ(РАЗРАБОТЕНА НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРИЕМАТЕЛЕН КОНТРОЛ - БДС 4315 – 81,.// Научни трудове РУ, 2002, брой 1
статия Петров Мл. И., Сотиров Бр.Д., Тошков Т.Г. СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ В СУК.// 4-ТИ НАЦ. СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 94, 1994, брой 1
статия Петров, Мл. И. Оптимизирание на технически параметри на конструкцията на средства за измерване чрез планиран експеримент (Методология на Тагучи).// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
статия Петров, Мл. И. Изследване чрез симулационен експеримент на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2011, брой 2
статия Петров, Мл. И. Оптимизиране на технически показатели чрез QFD метод.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2004, брой 1
статия Петров, Мл. И. МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА СЛЯГАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.// Научни трудове РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", 2002, брой 1
статия Петров, Мл. И. СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ-АВТОМОБИЛ.// Созопол, МЕТРОЛОГИЯ 95, 1995, брой 1
статия Петров, Мл. И. Метод за компенсиране на методичната грешка при измерване на непрекъснати цилиндрични повърхнини.// 4-ти национален симпозиум Метрология 93, 1993, брой 1
статия Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МЕТОДИЧНАТА ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ, ГОДИНА.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
статия Петров, Мл. И. МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯТА ВЪВ ФОРМАТА НАНЕПРЕКЪСНАТИ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ.// 4-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГИЯ 93, 1993, брой 1
статия Сакакушев Б., М. Петров. Качествените характеристики на различни системи за реализиране на 3D звук..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 156 - 160, ISSN 1311 – 3321..
статия Сакакушев Б., М. Петров. Технологични проблеми при разработването на холографски прицелен уред за спортно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 81 - 85, ISSN 1311 – 3321..
статия Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 593-598, ISSN 1311-3321.
статия Сотиров Б., М. Петров, Д. Тонев. Измерване на отклонението от кръглост с помощта на биенемер.// XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010, брой 1, стр. 187-192, ISSN 1313-9126.
доклад Петров Мл., Т. Станчев. Грешка на оценката на амплитудата и фазовият ъгъл на хармониците при метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно колело. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2011, 2011
доклад ПЕТРОВ, М., СОТИРОВ, Б., Корийков, Цв. Методът за комплексна двупрофилна проверка – състояние и перспективи. В: Международна конференция по ОБЩО МАШИНОСТРОИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ, Сборник научни трудове, Русенски университет, 15-16 октомври, 2009, стр. 75-80, ISBN 1313-9193.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.