РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 7 от общо 7
статия Todorova L.,Mincheva P., Velikova E., Ivanova M. METHODOLOGY OF COMPETENCE BASED FIELDWORK EVALUATION IN OCCUPATIONAL THERAPY EDUCATION AT UNIVERSITY OF RUSE.// Sociobrains, 2017, No 31 (Impact factor: 4.308 /2015, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
доклад Nikolina Angelova, Temenujka Mateva, Militsa Ivanova, Eleonora Petrova. ЕSSENCE AND GOALS OF MENTAL HEALTH PSYCHOSOCIAL REHABILITATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 8.3., RUSE, 2017
доклад Иванова, М. Ерготерапевтични подходи при неврологични увреждания след тумор в главен мозък - клиничен случай. В: СНС 2013г., Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова, М. 16 годишна среща на Европейската мрежа по Ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) Стокхолм, Швеция. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова,М. Да поемем предизвикателството за преодоляване на детската бедност. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СНС 2011г., Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова,М., Салиева, Р. Проучване на мрежа от социални услуги за социално включване на деца и лица с увреждания в Русенска област за периода 2010-2011г.. В: СНС 2013, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
доклад Минчева П., М. Иванова. АПРОБИРАНЕ НА ОЦЕНКА БАЗИРАНА НА КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТ ЕРГОТЕРАПИЯ. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, 55-та юбилейна конференция на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 16-21, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.