РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
статия Stanev I., M.Koleva. Why the standard methods, 5GL, common platforms and reusable components are the four pillars of the new computational paradigm Programming without programmers.// International Journal of Education and Information Technologies, 2019, No 13, pp. 49-58, ISSN 2074-1316.
статия Stanev I., M.Koleva. Architecture Knowledge for Software Generation.// International Journal of Education and Information Technologies, 2018, No 12, pp. 46-57, ISSN 2074-1316.
доклад Stanev I., M. Koleva. Method for Information Systems Automation Programming. IN: Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genoa, 2017
доклад Stanev I., M. Koleva. Knowledge Based Automated Software Engineering Platform Used for the Development of Bulgarian e-Customs. IN: Proceedings of the 19th International Conference on Applied Computer Science and Engineering, London, 2017
доклад Stanev I., M.Koleva. Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Requirements. IN: Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Sofia, 30.09.-01.10.2016, Sofia, 2016, pp. 125 - 133, ISBN 1314-4855.
доклад Stanev I., M.Koleva. Bulgarian Health Information System based on the Common Platform for Automated Programming. IN: Proceedings of the 10th Mediterranean Conference on Information Systems, 04-06.09.2016, Cyprus, 2016
доклад Stanev I., M.Koleva. Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Technical Solution. IN: Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Sofia, 30.09.-01.10.2016, Sofia, 2016, pp. 134 - 151, ISBN 1314-4855.
доклад Stanev I., M.Koleva. KBASE Technological framework and Its Requirements. IN: Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, Rome, 3-4.12.2015, Rome, 2015
доклад Stanev I., M.Koleva. A Common Automated Programming Platform for Knowledge Based Software Engineering. IN: Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, Rome, 3-4.12.2015, Rome, 2015
доклад Станев И., М.Колева. Изграждане на Български електронни митници на базата на Обща платформа за автоматизирано програмиране – Технологична рамка. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 28-29.10.2016, Русе, 2016
доклад Станев И., М.Колева. Изграждане на Български електронни митници на базата на Обща платформа за автоматизирано програмиране – Изисквания. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 28-29.10.2016, Русе, 2016
доклад Станев И., М.Колева. KBASE – изисквания към технологичната рамка. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 9-10.10.2015, Русе, 2015
доклад Станев И., М.Колева. KBASE – технологична рамка. В: Трудове от Международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 9-10.10.2015, Русе, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.