РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
статия Сабриева, М. Опит за сравнение на термините концепт и културема.// Арнаудов сборник – доклади и съобщения, ред. и съст.: Р. Русев и др., Русе:, 2016, брой том 9, стр. (под печат)
статия Сабриева, М. Корпусен анализ на концептуални метафори за цвят във френски паремии.// Арнаудов сборник – доклади и съобщения, ред. и съст.: Р. Русев и др., Русе:, 2014, брой том 8, стр. 404-416, ISSN 978-619-7058-33-8.
доклад Sabrieva, M. La place de la linguoculturologie dans la linguistique contemporaine. IN: PROCEEDINGS. Volume 53, book 5.2. European Studies, Ruse, University publishing centre, 2014, pp. 178-182, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова, Р., М. Сабриева. Опит за културематичен анализ на френски паремии в пресата (II). В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 5.2 – Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2014, стр. 198-203, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова, Р., М. Сабриева. Опит за културематичен анализ на френски паремии в пресата (I). В: Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 5.2 – Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 127-131, ISBN 1311-3321.
доклад Сабриева, M. Опит за културематичен корпусен анализ на български и френски паремии на тема „добрата жена“. В: Студентска научна сесия - СНС'15, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 105-110, ISBN 1311-3321.
доклад Сабриева, М. Опит за културологичен анализ на английски, френски и английски паремии с положителната културема ‘парите (+)’. В: Научни трудове на Русенския университет – 2016, факултет Бизнес и мениджмънт, том 55, серия 5.2 – Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 34-42, ISBN 1311-3321.
доклад Сабриева, М. Френски паремии от български произход и техните еквиваленти, аналози и варианти в българския език. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, серия 5.2 – Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 242-248., ISBN 1311-3321.
доклад Сабриева, М. Опит за културематичен анализ на български, френски и английски паремии на тема „добрият съсед“. В: Научни трудове на Русенския университет – 2015, факултет Бизнес и мениджмънт, том 54, серия 5.2 - Европеистика и международни отношения, Русе, Издателски център при РУ, 2015, стр. 238-241., ISBN 1311-3321.
доклад Сабриева, М. Френският срещу английското нашествие. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’13 на Русенски Университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.