РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
студия Рускова, С., М. Тодорова. Влияние на комуникационните канали върху възприемането и дифузията на нов продукт, в „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие” )авт. колектив). Русе, Примакс, 2012, стр. 154-176, ISBN 978-954-8675-26-0.
студия Рускова, С., М. Тодорова. Изследване взаимовръзката между потребителското поведение и иновационната дейност на организацията" в "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 161-190, ISBN 978-954-8039.
статия Ruskova, S., M. Todorova. Comparative Analysis of Culture Influence of Bulgarian and Russian Consumer’s Behaviour.// Entrepreneurship and Innovation, 2016, No 8, pp. 81-102, ISSN 1314-0175.
статия Todorova, M., S. Ruskova. Influence of learning on consumer behaveour.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, 2016, No XXIII, pp. 268-278, ISSN 2344-6315.
статия Todorova, M., S. Ruskova. Influence of learning on consumer behaviour.// Anals of "Eftimie Murgu" Univerisity Resita, 2016, No XXIII, pp. 268-278, ISSN 2344-6315.
статия Todorova, M., S. Ruskova, V. Gedinach, C. Buciuman, I. Taucean. METHOD FOR STUDYING THE STUDENTS NEEDS OF TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP.// SCIENTIFIC BULLETIN of "Politehnica" University of Timisoara, 2011, No 5, pp. 5-14, ISSN 1224-6050.
доклад M. Todorova. Marketing Decisions Based on Consumers’ Behaviour Study. IN: Републиканская научно-практическая конференция "Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики", Букхара (Узбекистан), Бухарский инженерно-технологический институт Ташкентск, Uzbekistan, 2015, ISBN 978-9943-4504-9-3.
доклад TODOROVA M., D. Antonova. Investigating the process of adoption and diffusion of product innovations in depositing and credit granting services. IN: 6-th International conference for entrepreneurship innovation and regional development Regional Economic Resilience Through Innovation and Enterprise, Istanbul, Turkey, 2013, pp. 552-561, ISBN 978-9944-380-09-6.
доклад Todorova M., D. Pencheva. Factors influencing adoption and diffusion of organic cotton clothes on Bulgarian market. IN: 3rd International Conference on Business Administration and Economics “People. Ideas. Experience”, 23-25 October. 2014, Resita, Romania, 2014, pp. 368-377, ISBN 2344-6315.
доклад TODOROVA M., S. Ruskova, C. Buciuman, I. Taucean, V. Gedinach. WILLINGNESS AND READINESS OF STUDENTS TO BECOME ENTREPRENEURS. IN: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
доклад Todorova, M., D. Antonova. Investigation the Processes of Adoption and Diffusion of Product Innovations in Depositing and Credit Granting Services. IN: 6th International conference for entrepreneurship innovation and regional development, Istanbul (Turkey), Lookus Scientific, 2013, pp. 552-563, ISBN 978-9944-380-09-6.
доклад Todorova, M., Sv. Ruskova, S. Kunev. Research of Bulgarian consumers’ reactions to organic foods as a new product. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), DOI 10.18267/pr.2018.dvo.2274.0, Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, 2018, pp. 1057-1070, ISBN 978-80-245-2274-6.
доклад Рускова С. М. Тодорова. Възможности за моделиране дифузията на нов продукт. В: Десета Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’12”, Созопол, 17-20 юни 2012 г, Созопол, 2012, ISBN 1310-3946.
доклад Рускова, С., М. Тодорова. Изследване ролята на комуникационните канали при възприемането и дифузията на нов продукт. В: IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’11”, Созопол, 2011, стр. 507-517, ISBN 1313-7123.
доклад Рускова, С., М. Тодорова. Подходи за диференциране на потенциалните потребители при възприемане и дифузия на иновациите. В: EIGHT CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS”, Варна, 2010, стр. 135-141, ISBN 9878-954-635-004-.
доклад Рускова, С., М. Тодорова. Извеждане на причините, възпрепятстващи възприемането на иновациите. В: VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’10”, Созопол, 2010, стр. 477-485, ISBN 1310-3946.
доклад Тодорова М. Профил на потребителите, възприели влогово-кредитните кооперации и техните услуги в Русенския регион. В: Сборник с доклади, Международна научна конференция, посветена на 60 год. Юбилей на катедра Икономика и управление на индустрията, Варна, Икономически университет – Варна, 2013, стр. 161-166, ISBN 978-954-8235-09-9.
доклад Тодорова, М. Специфики на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България - Част II. В: Научна конфернция на РУ “А.Кънчев”, РУ “А.Кънчев”, 2011
доклад Тодорова, М. Специфики на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България - Част I. В: Научна конфернция на РУ “А.Кънчев”, РУ "Ангел Кънчев", 2011
учебно пособие Тодорова М. Ръководство по Комуникационна политика. Русе, Примакс, 2014, ISBN 978-954-8675-90-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.