РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
статия Christov S.H., M. Ts. Trifonov, S. I. Raevska. About the Severity of some Cold - Cracking Welding Tests.// . Journal of Materials Science and Technology, 1998, No 1, pp. 56 - 63, ISSN -.
статия Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, А.И. Букев. О моделировании тепловых источников при дуговой сварке.// Сварочное производство, 1987, брой 6, стр. 34 - 36, ISSN -.
статия Николов Д.Г., С.Х. Христов, Б.Р. Матеев ,М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Електродъгово заваряване на взривно плакиран биметал 08Х18Н10Т+20К.// Заваряване, 1982, брой 1, стр. 19 - 22, ISSN -.
статия Николов Д.Г., С.Х. Христов, М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Относно грапавостта на повърхнините при плазмено рязане на взривно плакирани биметали.// Заваряване, 1978, брой 4, стр. 14 - 19, ISSN -.
статия Трифонов, М.Ц., Х. Маринов , Н.В.Фердинандов. Състояние и перспективи на технологията за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум. Curent state and perspectives of arc welding and building up by welding in vacuum technology..// “Машиностроене&електротехника”, 2005, брой 12, стр. 43 – 45
доклад Hristov S.H., M.Ts.Trifonov, G. Saev. Usage of the PROBA Program for Temperature Field Determination in the TSCC – Module A, TEKKEN and IMPLANT Probes. IN: International congress mechanical engineering technologies ’97, Sofia, 1997, pp. 19 - 24, ISBN -.
доклад Trifonov M.Ts., E. Gantschev. Informationssystem "SCHWAISSEN" - Version 2.0. IN: Software - Workshop Schweitechnologische Beratung am Computer, Rostock, Deutschland, 1992, ISBN -.
доклад Trifonov M.Ts., S.I. Raevska. State and Prospects of Training for Welding engineers in Bulgaria. IN: International welding technology' 96 symposium, Istanbul, Turkey, 1996, pp. 366-374, ISBN -.
доклад Trifonov, M.Ts. Laser Beam Welding of Tinplate. IN: Science Conference Advanced Manufacturing Technology, Rousse, 1993, pp. 67 - 72, ISBN -.
доклад Trifonov, M.Ts., S.I. Raevska. Mathematical Modelling of the Stress distribution in the Sandwich type Joints of non-similar materials. IN: 4 th International Conference on Joining Ceramics, Glass and Metall, Köningswinter, Germany., 1993, ISBN -.
доклад Велков К.И.,С.Х. Христов,М.Ц. Трифонов. Технологичнa проба СИВ-19-ХТ. В: II Национална младежка школа-симпозиум, Варна, 1984
доклад Вичев С., К. Иванов, М.Ц. Трифонов, Н.В.Фердинандов. Износване на стругарски ножове с режеща част, изработена чрез наваряване с електроди от бързорежеща стомана. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 13 – 16.
доклад Матеев Б.Р., Д.Г. Николов, М.Ц. Трифонов. Устройство за подаване на твърди частици при електрошлаково наваряване на композиционни сплави. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, Серия 2, Русе, 1980, стр. 257-264
доклад Михайлов И.В., Б.Р. Матеев , М.Ц. Трифонов. Влияние на електрошлаковото претопяване върху състава и структурата на бързорежещи стомани Р18 и Р6М5. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1977, стр. 55 - 60
доклад Михайлов И.В., Т.Т. Тодоров, Б.Р. Матеев, М.Ц. Трифонов. Взривно формообразуване на палцеви фрези от бързорежещи електрошлаково претопени стомани. В: национален симпозиум “Съвременни методи за изработване на детайли чрез пластична деформация и тяхното приложение в НРБ, Габрово, 1978
доклад Николов Д.Г., Б.Р. Матеев, С.И. Раевска, М.Ц. Трифонов. Дифузионно заваряване на биметал от Ст3 и Х18Н9Т. В: . Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXVIII, Серия 4, Русе, 1986, стр. 23-27
доклад Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов. Аналитично оценяване на грешките при измерване на температури на заварявани части. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXXI, Серия 4, Русе, 1988, стр. 33-37
доклад Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов. Фактори, влияещи върху равномерността на движение на надлъжноколебаеща се дъга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. 269 - 272, ISBN -.
доклад Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, Б.Р. Матеев. Устройство за създаване на надлъжноколебаеща се заваръчна дъга. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, Серия 2, Русе, 1980, стр. 243-248
доклад Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов,А.И. Букев. Грешки при измерването на температури при електродъгово заваряване. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, том XXVI, Серия 5,, Русе, 1984, стр. 465-470
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.