РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 83
монография Ангелова-Барболова Н.С. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в РБ. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-5-9.
монография Стефанова Т.Ж., Ангелова-Барболова Н.С. Проект по созданию виртуальной учебно-исследовательской лаборатории и практическое изпользование проблемные кейсы для обучения медицинских сестер и акушерок в Республике Болгария. Новосибирск, РФ, Сибирская ассоциация консультантов, 2012, ISBN 978-5-4379-0044-4.
студия Ангелова-Барболова Н. Насилие над дете. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 978-619-7092-02-8.
студия Ангелова-Барболова Н.С. Митове и факти за психичните болести. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-3-5.
статия Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
статия Angelova-Barbolova N.S., Krushkova S., Danov G. Psychologival and personality aspects among prisoners with aggressive and auto-aggressive behavior.// 10-th Meting of the Balkan Akademy of Foransic Science, Alexandropolis, Greece, 2014, No 1, pp. 58-61
статия Krushkova S., Angelova N. Specifics of court psychological report of child victims of sexual abuse evaluation of specific behavioral markers.// 10-th Meting of the Balkan Akademy of Foransic Science, Alexandropolis, Greece, 2014, No 1, pp. 28-33
статия Stefanova T., Nunev S., Angelova-Barbolova N. Bulgarian higher schools’ pedagogical models for the formation of multidisciplinary teams for integrated healthcare and social care services.// Science, Technology and Higher Education, 2012, No Vol. I, West, pp. 559-562, ISSN 978-1-927480-38-0.
статия Ангелова-Барболова Н. С. Интервенции за здравословен начин на живот при управление на физическото здраве на пациенти с шизофрения (литературен обзор и анализ на потребностите от разработване на комплексни програми за здравосл.// Съюз на учените Варна, секция Медицина и екология” 1, 2012, брой том 17, стр. 61-66, ISSN 1310-5833.
статия Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Развитие коммуникативной компетентности и наблюдательности медицинских специалистов в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 550-562, ISSN 978-5-91891-106-8.
статия Ангелова-Барболова Н. С., Стефанова Т. Ж. Нравственные нормы и этические принципы в медицинских этических кодексах - основа в работе медицинского специалиста в системе их личностно-ориентированного образования.// IV Международной заочной научно-практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 2011, брой 4, стр. 544-550, ISSN 978-5-91891-106-8.
статия Ангелова-Барболова Н.С. Основни източни религиозни етични традиции и съвременната биомедицинска етика /исторически преглед/.// Социална медицина, 2013, брой 2, стр. 33-35, ISSN 1310-1757.
статия Ангелова-Барболова Н.С. Суицид и религия /исторически обзор/.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, No 1, pp. 360-364, ISSN 1314-4111.
статия Ангелова-Барболова Н.С. Психолого-педагогический тренинг "Сказкотерапия" и личностно-профессиональное развитие педагога.// Материалы 8-ма международная научно-практическая конференция личностно-профессиональное развитие педагога традиции и иновации, 2012, брой 4, стр. 49-52, ISSN 1991-0711.
статия Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Клинические и прововые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар больных шизфренией в Республике Болгария.// Медицинское право, 2009, брой 4, стр. 37-42
статия Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в республике Болгария и Российской Федерации.// Социальное и пенсионное право, 2008, брой 3, стр. 65-69
статия Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар в Республике Болгария и Российской Федерации.// Российский психиатрический журнал, 2007, брой 4, стр. 47-52
статия Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Организационные и правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгарии и Российской Федерации.// Проблемы управления здравоохранением, 2007, брой 2, стр. 35-39
статия Ангелова-Барболова Н.С., Березанцев А.Ю. Правовые аспекты недобровольной госпитализации в психиатрический стационар в Республике Болгария и России.// Медицинское право, 2007, брой 3, стр. 39-44
статия Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Взаимодействието "преподавател-студент" в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическото обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой 2, стр. 391-394, ISSN 978-954-490-404-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.