РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
доклад Донева Н. Структурна и семантична типология на фразеологизмите в лозунгите на протестиращия българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС′ 14, град Русе, Издателски център на РУ, 2014, стр. 42-45, ISBN 1311-3321.
доклад Донева Н. Паремиите в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Сборник доклади на студентска научна сесия- СНС' 2014, гр. Русе, 2014, стр. 155-158, ISBN ISSN: 1311-3321.
доклад Донева Н. Образът на протестиращия българин от 2013 г. по данни от българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе 2014, с.434-441, град Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 434-441, ISBN 978-619-7058-33-8.
доклад Пенева Н. За някои синтактични особености на протестните лозунги от 2013 г.. В: Арнаудов сборник Том 10, гр. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 417-424, ISBN 978-619-7058-64-2.
доклад Пенева Н. Аспекти от ценностната система в езика на съвременния протестиращ българин. Социални ценности. В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, Велико Търново, Университетско издателство, 2017, стр. 433-440, ISBN 978-619-208-123-2.
доклад Пенева Н. Структура и семантика на речевите номинации на протестиращите през 2013 г. в интернет пространството. В: Арнаудов сборник Том 9, гр. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 423-427, ISBN 978-619-7058-49-9.
доклад Пенева Н. Езиковата игра в лозунгите на съвременния протестиращ българин. В: Проблеми на устната комуникация, кн.10, гр. Велико Търново, Университетско издателство, 2016
доклад Пенева Н., В. Донева. Творческата и извънаудиторна работа в екип - пълноценно учене: отворено, адаптивно, мобилно. В: 57-ма НК на РУ 2018, в Научни трудове на РУ, том 57, 2018, гр. Русе, 2018
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език, Дисертационен труд, 2018, стр. 245 с.
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език., Автореферат, 2018, стр. 37 с.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.