РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 122
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
статия Baltov A., C. Kouyumdgiev, N. Stancheva, I. Ivanov. On the Modelling of the Sliding Friction Process Between Elastic Solids in the Presence of a Thin Contact Interlayer.// Journal of Theiretical and Applied Mechanics, 1998, No 2, pp. 88-95
статия Kouymdjiev C., N.Stancheva. Validity of Theoretical Models for Determination of Stress in Coatings.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1993, No 2, pp. 115-121
статия Kouyumdjiev C., N.Stancheva, M.Todorov. An examination of the State of Stress in Coated Flat pieces by the Finite element Method.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1992, No 1, pp. 92-107
статия N. Stancheva, R. Odoeme, M. Stepanov, D. Stanchev. On the Theoretical Determination of the Efficiency Coefficient of Mechanical Transmissions.// “ Energy Efficiency and Agricultural Engineering”-EE&AE, 2004, No 2, pp. 538-544, ISSN 1311-9974..
статия Stancheva N., V. Petrov. Intelligent Computer System for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 2, pp. 22-25, ISSN 1313-0226.
статия Stancheva N., V. Petrov. Analysis of Systems for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 6, pp. 58-61, ISSN 1313-0226.
статия Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
статия Белоев Хр., Н. Станчева, Б. Борисов, Д. Станчев. Проблеми на енергийната ефективност на земеделските и транспортни самоходни машини и възможности за решаването им.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 6, стр. 12-20
статия Добрева А., Н. Станчева, В. Добрев, Д. Станчев. Подобряване качеството на учебния процес чрез интензивно въвeждане на информационни технологии.// “ Управление и устойчиво развитие “, 2007, брой 3-4, год.9, стр. 320 – 323, ISSN 1311 – 4506.
статия М. Фъртунова, Н. Станчева, Д. Станчев. Необходимост от национални стандарти за качеството на обучение във висшите училища.// “Управление и устойчиво развитие”, 2007, брой 18, стр. 284 – 287, ISSN ISSN 1311 – 4506.
статия Н. Станчева, Д. Станчев. Качеството на висшето образование – проблеми и решения.// “Управление и устойчиво развитие”, 2005, брой 13, стр. 342-345, ISSN 1311 -3321.
статия Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
статия Станчев Д., М. Морие, А. Атанасов, Н. Станчева. Относно сцепно-теглителните свойства на колесните трактори.// “Селскостопанска техника”, 1994, брой 8, стр. 34-36
статия Станчев Д., М. Морие, А. Атанасов, Н. Станчева. Експериментално изследване на фактора на сцепление на задвижващите колела на трактора.// "Селскостопанска техника", 1994, брой 1, стр. 16-20
статия Станчев Д., Н. Куе, Н. Станчева, М. Морие, А. Атанасов. Екпериментален трактор за изследване на фактора на сцепление.// "Селскостопанска техника", 1993, брой 8, стр. 21-24
статия Станчев Д., Х. Авакян, А. Смрикаров, Н. Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразователи на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12, стр. 425-427
статия Станчев,Д., Х.Авакян, А.Смрикаров, Н.Станчева. Обосноваване параметрите на първичните преобразуватели на микропроцесорни системи за изследване на мотокари.// Машиностроене, 1991, брой 12
статия Станчева Н., В. Петров. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини.// Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, Година ХІХ, 2011, брой 5 (125), стр. 52-55, ISSN 1310-3946.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.