РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 79
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
монография Георгиев Г., Н.Евстатиева. Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 144, ISBN 978-954-8675-74-1.
монография Евстатиева Н. Изследване и управление на процесите в хибридни инсталации за производство на топла вода. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 118, ISBN 978-619-7242-67-6.
статия Evstatieva N., I. Evstatiev. Modelling the Energy and Mass Flows in Evaluating the Energy Efficiency of Industrial Systems.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No Issue 8, pp. 28-41, ISSN 1314-0175.
статия Evstatieva, N. Electronic protection for asynchronous motors in a silo -type storage facility.// Elektronika, Poland, 2010, No 4, pp. 30-32, ISSN 0033-2089.
статия Evstatieva, N. A model for controlling a hybrid-type hot water heating unit by means of an electronic system.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2010, No 16 Vol. IV, pp. 13-19, ISSN 2068-7559.
статия Evstatieva, N. Algorithm of an electronic monitoring system performance for evaluating the thermo-physical characteristics of an animal farm building.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2010, No 16 Vol. III, pp. 22-28, ISSN 2068-7559.
статия Evstatieva, N. Investigation of technological parameters influence on the dynamics of temperature-humidity regime in egg products spray dryer through a model.// Modelling And Optimization In The Machines Building Field (Romania), 2008, No 14Volume III, pp. 33-38, ISSN 1224-7480.
статия Georgiev G., N.Evstatieva. Universal Three-Phase Ferroresonance Stabilizers.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2013, No 1 - Vol. 19, pp. 18-24, ISSN 2068 - 7559.
статия Georgiev G., N.Evstatieva, I.Tzvetkov. Inductive-Capacitive Current Stabilizer Powered by an Asynchronous Generator.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2012, No 3 - Vol.18, pp. 69-74, ISSN 2068-7559.
статия Kovatchev E., N.Evstatieva. Analysis and investigations on a digitally controlled LED buck driver for automotive LED applications.// Electrotechnica & Electronica (Е+Е), 2017, No Vol.52, №3-4, pp. 13-21, ISSN 0861-4717.
статия Tabakov S., N.Evstatieva, N.Mihailov. Electronic system for control of egg-product spray dryer.// Modelling And Optimization In The Machines Building Field (Romania), 2008, No 14Volume III, pp. 105-111, ISSN 1224-7480.
статия Евстатиева Н., В. Димитров, Г. Георгиев. Алгоритми и структурна схема на система за моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 3-4, стр. 15-21, ISSN 0861-4717.
статия Евстатиева Н., С.Табаков. Алгоритмы моделирования кинетических кривых процесса сушки в распылительной сушилке.// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки (издание Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук), 2009, брой 1, стр. 104-114, ISSN 0370-8799. (с импакт фактор: 0.153 /2010, РИНЦ)
статия Евстатиева, Н. Електронна система за управление на хибридна инсталация за производство на топла вода.// Електротехника и електроника, 2010, брой 5-6, стр. 35-40, ISSN 0861-4717.
статия Евстатиева, Н. Подходи при експресна и продължителна оценка на топлинния режим на системата “почва – растителност” в полето.// Селскостопанска техника, 2010, брой v. 47(5-6), стр. 25-31, ISSN 0037-1718.
статия Евстатиева, Н. Алгоритъм за управление на енергийните потоци в хибридна инсталация за топла вода.// Електротехника и електроника, 2009, брой 11-12, стр. 21-26, ISSN 0861-4717.
статия Евстатиева, Н. Моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 1-2, стр. 22-27, ISSN 0861-4717.
статия Леви А., В.Димитров, Н.Евстатиева. Електронна система за управление на процесите в сушилен шкаф.// Електротехника и електроника, 2006, брой 11-12, стр. 11-15, ISSN 0861-4717.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.