РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 37
статия Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Mechanical properties of arc welded in vacuum Ti-6Al-4V alloy.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 319 - 324, ISSN 2068-0783.
статия Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Structure and pitting corrosion of Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V welds.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 325-330, ISSN 2068-0783.
статия FERDINANDOV N., D. GOSPODINOV, St. DIMITROV. Welding of Titanium and Titanium Alloys with Hollow Cathode Arc in Vacuum.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, pp. 519-527, ISSN 2603-4018.
статия Ferdinandov N.V., D.D. Gospodinov. Hardfacing of metal-cutting tools by arc welding in vacuum.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2020, No 2 (99), pp. 49-56, ISSN 1734-8412. (SJR rank: 0.272 /2019, https://www.scimagojr.com)
статия Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. Welding of Grade 1 titanium by hollow cathode arc discharge in vacuum.// Proceedings of III International Scientific Conference Industry 4.0, 2018, No 1, pp. 39 - 41, ISSN 2535-0153.
статия ILIEV S., R. MINEV, N. FERDINANDOV. Possibilities and Limitations of Modern Technologies and Equipment for Welding in a Protective Gas Environment.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, pp. 528-534, ISSN 2603-4018.
статия N.V. Ferdinandov, D.D. Gospodinov. Conditions of steady arc ignition in vacuum and hollow cathode operational life.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2016, No Volume 79. I
статия Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов, Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум.// Машиностроене и машинознание, 2019, брой 1, стр. 29-33, ISSN 1312-8612.
статия Трифонов, М.Ц., Х. Маринов , Н.В.Фердинандов. Състояние и перспективи на технологията за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум. Curent state and perspectives of arc welding and building up by welding in vacuum technology..// “Машиностроене&електротехника”, 2005, брой 12, стр. 43 – 45
статия Фердинандов Н. В, Д. Д. Господинов. ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНА X210Cr12 ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВ РАЗРЯД ВЪВ ВАКУУМ.// Машиностроене и машинознание, 2018, брой 1, стр. 32-36, ISSN 1312-8612.
доклад Danail Gospodinov, Nikolay Ferdinandov, Stoyan Dimitrov. Classification, properties and application of titanium and its alloys. IN: Научна конференция РУ & СУ, том 55, серия 2, Русе, 2016, pp. 27-32, ISBN 1311-3321.
доклад Draganov I, N Ferdinandov, D Gospodinov, R Radev, S Mileva, Y Angelov. NUMERICAL MODELING AND CALIBRATION OF STEEL PLATE WELDING IN VACUUM. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 2.1, RUSE, 2019, pp. 65-73, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
доклад Draganov I., N. Ferdinandov, D. Gospodinov, R. Radev, S. Mileva, Y. Angelov. Numerical Modeling and Calibration of Steel Plate Welding in Vacuum. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕТом 58, серия 2.1.Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2019, pp. 65-73
доклад Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
доклад Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, St. Dimitrov. EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V WELDS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Gospodinov D., N. Ferdinandov. POSSIBILITIES FOR PRODUCING EQUAL STRENGTH WELDS OF COPPER WIRE BY COLD PRESSURE WELDING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Iliev Sasho, Nikolay Ferdinandov, Roussi Minev. TECHNOLOGY MATURITY STUDIES OF EQUIPMENT FOR WELDING IN A PROTECTIVE GAS ENVIRONMENT. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 2.1, RUSE, 2019, pp. 59-64, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
доклад S.Iliev, N. Ferdinandov, R. Minev. Technology Maturity Studies of Equipment for Pulse Welding in a Protective Gas Environment. IN: Annual Scientifis Conference of University of Ruse and Union of Scientists, Ruse, 2019
доклад Вичев С., К. Иванов, М.Ц. Трифонов, Н.В.Фердинандов. Износване на стругарски ножове с режеща част, изработена чрез наваряване с електроди от бързорежеща стомана. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 13 – 16.
доклад Господинов Д., Н. Фердинандов. Повърхностно термично уякчаване на инструментална стомана Х12Ф1 с електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.