РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 22
статия Georgiev N., C. Kouyumdjiev. Analytical Modeling for Bend Stress Relaxation Tests Facilitating the Identification of Creep Parameters.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2005, No 35, pp. 19-28, ISSN 0861-6663.
статия Georgiev N., C. Kouyumdjiev, D. Tatchev, S. Armyanov. Isothermal Investigation of Stress Relaxation in Metallic Glass Co58Ni10Fe5B16Si11.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2003, No 33, pp. 53-60, ISSN 0861-6663.
статия Ivanov I., D. Velchev, N. Georgiev, I. Ivanov, T. Sadowski. A plate finite element for modelling of triplex laminated glass and comparison with other computational models.// Meccanica, 2016, No 51 (2), pp. 341-358, ISSN 0025-6455. (Impact factor: 1.828 /2016, Springer)
статия Георгиев Н. Теоретично предсказване на релаксацията на напреженията в опитни образци от мед със златни покрития.// Механика на машините, 2019, брой 123, стр. 67-71, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н. Идентификация на параметрите на пълзене при изотермична релаксация на напреженията в сребърно покритие върху медна основа.// Механика на машините, 2017, брой 117, стр. 27-31, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията в сребърно покритие върху медна основа.// Механика на машините, 2016, брой 114, стр. 3-6, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията и идентификация на параметрите на пълзене в Cu филм със защитно покритие от SiN.// Механика на машините, 2014, брой 105, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н. Числено моделиране на релаксацията на напреженията при изотермично отгряване на образци с тънки покрития.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 13-16, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н. Моделиране на релаксацията на напреженията в керамични материали и идентификация на параметрите на пълзене.// Механика на машините, 2011, брой 93, стр. 43-46, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н. Аналитично моделиране на релаксацията на напреженията при огъване на материали с аморфна структура.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 10, стр. 62-65, ISSN 1312-8612.
статия Георгиев Н. Аналитично моделиране на релаксацията на напреженията при огъване.// Механика на машините, 2009, брой 86, стр. 33-36, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н. Идентификация на параметрите на пълзене за опитни образци от мед с покрития.// Механика на машините, 2019, брой XXX, стр. (под печат)
статия Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в гредови елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 28-32, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в плочов елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 33-37, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на параметрите на пълзене на материала при изпитване на релаксация на напреженията при огъване.// Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 2004, брой 11, стр. 294-299, ISSN 1310-3946.
статия Куюмджиев Х., Н. Георгиев. Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние при изпитване на материали на релаксация на напреженията при огъване.// Механика на машините, 2004, брой 51, стр. 96-99, ISSN 0861-9727.
доклад Ivanov I.V., D. Velchev, N. Georgiev, I.D. Ivanov. Rectangular Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: Challenging Glass 3, Delft University of Techology, IOS Press, 2012, pp. 679-690, ISBN 978-1-61499-060-4.
доклад Kouyumdjiev C., N. Georgiev. Modeling of creep in thin coatings. IN: 10th Jubilee Nation Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Institute of Mechanics, BAS - Sofia, 2005, pp. 241-247, ISBN 954-322-123-5.
доклад Георгиев Н. Сравнителен анализ на релаксацията на напреженията в материалите при опън и огъване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2003, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев Н., Х. Куюмджиев. Идентификация на параметрите на пълзене на материала с отчитане на вискозитета при релаксация на напреженията по метода на огъване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2004, стр. 191-195, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.