РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
статия Dimitrov, M., M. Nikolov, N. Gospodinova, D. Pavlov. Running-in of repaired engines using friction modifiers.// Industrial Lubrication and Tribology, 2014, No 1, Vol. 66, pp. 62-65, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Gospodinova N., M. Nikolov, M. Dimitrov. Viscisity index improvers in a synthetic oil of ester type.// Journal of Balkan Tribological Association, 2007, No 2, vol. 13, pp. 218-22, ISSN 1310 4772. (Impact factor: 0.5 /2012, Scopus)
статия Gospodinova, N., D. Pavlov, Iv. Glavchev. About the performance of some viscosity index improvers in a synthetic oil of ester type.// Industrial Lubrication and Tribology, 2007, No 3, Vol. 59, pp. 119-122, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Gospodinova, N., D. Pavlov, Iv. Glavchev. Rheology of synthetic ester type oils.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2005, No 4, vol. 11, pp. 479-483, ISSN 1310 4772. (Impact factor: 0.5 /2012, Scopus)
статия Kangalov, P., N. Gospodinova, Z. Glavcheva-Laleva, I. Glavchev. Obtaining of friction modifiers from mixtures of glycerol oleates made by different catalysts.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2016, No 22, № 3А-II, pp. 3403-3411, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
статия Kerekov, S., N. Gospodinova, T. Delikostov, M. Nikolov. Investigation of the anti-wear performance of adipic acid and polyethylene glycol-200 complex ester as a friction modifier in motor oils.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2014, No 1, Vol. 20, pp. 111-115, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
статия KEREKOV. S. N. GOSPODINOVA, L. DIMITROV, M. NIKOLOV. SELECTIVE SYNTHESIS OF MONOGLYCEROL OLEATE AND INVESTIGATION OF ITS ANTI-WEAR PERFORMANCE AS A FRICTION MODIFIER.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2015, No Vol. 21, No , pp. 417–422, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
статия Nikolov M., N.Gospodinova, D.Pavlov, M.Dimitrov. Tribological characteristics at running-in of repaired tractor engines using friction modifiers.// Industrial Lubrication and Tribology, 2009, No 4 Vol.61, pp. 209-212, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Nikolov, M., P. Kangalov, S. Kerekov, N. Gospodinova. Investigation of the tribological characteristics of complex ester of adipic acid as a friction modifier for engine oils on SMC-2 tribotester.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2016, No 22, 3A-II, pp. 3412-3419, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
статия Pavlov, D. J., N. N. Gospodinova, I. K. Glavchev. Synthesis and characterization of complex esters for motor and hydraulic oils.// Industrial Lubrication and Tribology, 2004, No 1, vol. 56, pp. 19-22, ISSN 0036-8792. (Impact factor: 1.811 /2000, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Pavlov, D. J., N. N. Gospodinova, I. K. Glavchev, N. T. Dishovski. Application of complex esters in poly(vinyl chloride) plastisols and plasticats.// Pigment & Resin Technology, 2005, No 3, vol. 34, pp. 154-157, ISSN 0369-9420. (Impact factor: 0.803 /2005, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Pavlov, D., Iv. Glavchev, N. Gospodinova, T. Totev. Preparation and application of polyesters: Activity of catalysts for esterification.// Surface Coatings International, Part B: Coating Transaction, 2004, No 4, Vol. 87, pp. 273-277, ISSN 1476-4865. (Impact factor: 0.867 /2009, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Pavlov, D., N. Gospodinova, I. Glavchev. Biodegradability of synthetic ester oils.// Oxidation Communications, 2002, No 4, vol. 25, pp. 520-523, ISSN 0209-4541. (Impact factor: 0.694 /2004, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Pavlov, D., N. Gospodinova, T. Totev, Iv. Glavchev. Thermal and IR-investigation of Complex Esters.// Proc. of Mongolian Academy of Sciences, Vol. 171, 2004, No 01, pp. 58-62, ISSN 99929-5-675-5.
статия Господинова, Н. Синтетични смазочни материали – тенденции в употребата им в земеделската техника.// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой № 4, стр. 4-6, ISSN 0037-1718.
статия Кангалов П., М. Николов, Н. Господинова, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 159-162, ISSN 1311-3321.
статия Кереков, С., Н. Господинова, Д. Павлов, М. Кръпчанска. Изследване на физико-химичните свойства на комплексни естери от вида и съотношението на изходните суровини.// Инженерни науки - спис. на БАН, 2016, брой 1, стр. 67-74
статия Николов, М., М. Стоянов, Н. Господинова. Производствено разработване на ремонтирани двигатели с модификатори на триенето.// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой № 5-6, стр. 20-24, ISSN 0037-1718.
доклад Glavchev, Iv., D. Pavlov, N. Gospodinova, K. Petrova, Iv. Devedjiev. On the activity of catalysts for ring opening and condensation reactions. IN: J. of the Univ. of Chem. Tech. and Met., XXXVIII, № 2, Sofia, 2003, pp. 331-336, ISBN 1311-7629.
доклад Генов, И., Р. Ганев, Н. Господинова, И. Главчев. Проницаемост на водни пари на полимерни филми. В: Годишник на ХТМУ, т. 45, № 2, София, 2010, стр. 213-214, ISBN 1311-7629.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.