РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 24
статия Milchev M., N. Kolev, T. Balbuzanov, D. Lyubenov. Study of the value of activities for maintenance of lightweight commercial vans.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 141 – 145, ISSN 1998-7927.
статия Милчев М., Н. Колев, Е. Савев. EXAMIN THE CHANGING CONDITION OF THE FLEET OF VEHICLES.// Ecologica vol. 63, 2011, No 63, pp. 403-406, ISSN 0354-3285.
доклад Колев Н. , Т. Балбузанов, М. Милчев. Моделиране на технологическите процеси в сервизи с цел подобряване на работата. В: ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2010, стр. 194-201, ISBN 954-20-00030.
доклад Колев Н., M. Mилчев, T. Балбузанов. ORGANIZATION OF SERVICE AND MAINTAINANCE ACTIVITIES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS. IN: International Conference “Quality and reliability of technical systems”,, гр. Нитра, Словакия, 2010
доклад Колев Н., В. Евтимова. Някои изследвания относно натоварването на специализиран сервиз за обслужване на леки автомобили. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 164-168, ISBN 954-20-00030.
доклад Колев Н., В. Ронкова. Влияние на анодното покритие върху ресурсоопределящи повърхнини на бутала. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, Том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
доклад Колев Н., В. Ронкова. Някои изследвания относно износването на бандажи на локомотиви. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие “ЕкоВарна’2003”, Варна, 2003, стр. 336-341, ISBN 954-20-00030.
доклад Колев Н., В.Ронкова. Изследване изменението на техническото състояние на елементи от пневматичната система на локомотивите. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев” Том 40, серия 8, Русе, 2003, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
доклад Колев, Н. Критерии за оптимизиране параметрите на сервиза на автотранспортни фирми при проектиране и реконструкция. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008
доклад Колев, Н. Относно основните показатели на зони за текущ ремонт в сервизите. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2007
доклад Милчев М., Н. Колев. ИЗСЛЕДВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ХОДОВАТА ЧАСТ НА АВТОМОБИЛИ. В: Мотауто 2011г, Мотауто 2011г, 2011
доклад Милчев М., Н. Колев. Модел на работа на сервиз чрез използване на електронна програма за обработка на поръчките. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2010
доклад Милчев М., Н. Колев, Е. Савев, Д. Любенов,. COMPARATIVE STUDY OF THE RELIABILITY OF COMMERCIAL VEHICLES FROM DIFFERENT GENERATIONS. IN: III rd INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Transport Problems 2011",, Katowice - Tarnowskie Gory - POLAND, 2011, 2011
доклад Милчев М., Н. Колев, И. Дудушки. RESEARCH OF MODEL FOR MAINTAIN VEHICLES. IN: Международна, младежка турско-българска, международна, научна конференция -"Технологии и иновационни решения 2011", Тракийски университет гр.Одрин, Турция, 2011
доклад Милчев М., Т. Балбузанов, Колев Н. Критерии при избор на сервизно оборудване, с цел поддържане на автомобили. В: Machines Technologies Materials, 2010, lssue 10-11, София, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МА"ИНОСТРОЕНЕ, 2010, стр. 66 – 68, ISBN 1313-0226.
доклад Ронкова В., Н. Колев. Разработване на физичен модел за определяне на разпределението на топлинния поток в бутала за дизелови двигатели. В: НК Русе - РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, Том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 126-131, ISBN 1311-3321.
доклад Ронкова В., Н. Колев. Повърхностната обработка като метод за подобряване надеждността на транспортните средства. В: Международна конферунция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, Бургас, 2004, стр. 281-286, ISBN 954-9370-14-3.
доклад Ронкова В., Н. Колев, М. Михайлов, С. Бабанов, П. Тепавичаров. Експериментално изследване на показателите на дизелов двигател при работа със сериино и анодирано бутало. В: ХІІІ международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006, стр. 25-29, ISBN -10:954-9322-16-5.
доклад Ронкова В., Н. Колев, П. Тепавичаров. Математично моделиране температурните полета на серийни и анодирани бутала за дизелов двигател. В: Единадесета научно-техническа конферунция с международно участие “ЕкоВарна’2005”, Варна, 2005, стр. 165-173, ISBN 954-20-00030.
доклад Симеонов Д., В. Евтимова, Н.Колев. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с взаимопомощ между каналите. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 316-322, ISBN 954-20-00030.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.