РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 66
статия Bencheva, N., D. Yordanova,Y. Ruseva. Opportunities for Development of the Photovoltaic Sector in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, Journal, 2009, No 1, pp. 213-225, ISSN 1314-0175.
статия Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. On Teaching Hardware/Software Co-design, using FPGA.// Electronics and Electrical Engineering, Technologija, Kaunas, 2010, No vol 6, pp. 91 – 94, ISSN 1392 – 1215.
статия Domsch, H., D. Ehlert, A. Smrikarov, N. Bentscheva. Kraftstoffverbrauchsmessung in Landmaschinen. – Agricultural Engineering.// Agricultural Engineering, LANDTECHNIK, 1999, No 5, pp. 278-279
статия F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. A Content Management Features Overview..// E-LEARNING and the Knowledge society,Jurnal for the integrated study of artificial intelligence cognitive science and applied epistemology, 2005, No volume 20, pp. 91 – 98, ISSN 0773-4182.
статия Iliev M. P., Borisov B., Bencheva N., Ruseva Y. The TTO – an essential future unit in the structure of Ruse university.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2005, No 5, pp. 7–10, ISSN 1311–9184.
статия Poboroniuc, M., A.Naaji, J.Ligusova, I.Grout, D. Popescu, T. Ward, L.Grindei, Y.Ruseva, N.Bencheva, N.Jackson. ICT Security Curriculum or How to Respond to Current Global Challenges.// World Journal on Educational Technology, 2017, No 1, ISSN 1309-1506.
статия Александров Й., Г. Христов, Т. Илиев, Н. Бенчева. Система за отдалечено управление на моторизирана единица.// Списание „МТМ”, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1313-0226.
статия Бенчева Н., А.Смрикаров, Г.Тодоров. Целочислена многобайтова аритметика за еднокристален микрокомпютър КМ 1816BE51 (18751).// Електротехника и електроника, 1993, брой 5-6, стр. 16 – 18
статия Бенчева, Н., A. Смрикаров, Д. Елерт, Х. Домш. Микрокомпютърна система за оценка на горивната икономичност на транспортни машини.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 41-44
статия Костадинов Н., Н. Бенчева. Един подход за съвместно проектиране на хардуер и софтуер при използване на FPGA.// Компютърни науки и технологии,Технически университет Варна, 2008, брой 1, стр. 36 – 41, ISSN 1312-3335.
статия Митков А., А.Смрикаров, Д.Станчев, Г.Тодоров, Н.Бенчева, Д.Иванов. Бордови микрокомпютър за селскостопански тракторен агрегат.// сп. Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 109 – 114
статия Спасов И., Смрикаров А., Яков В., Христов Б., Бенчева Н. Четирисачмена машина за определяне на противоизносните и противозадирните свойства на смазочни масла и течности.// Транспорт и автотракторна техника, Известия на съюза на учените, 1998, брой 1, стр. 38 – 40, ISSN 1311-106X.
статия Тодоров, Г., Н.Бенчева, Н.Костадинов, Д.Иванов, А.Смрикаров, Д. Станчев. Бордова информационно-съветваща система за трактор ТК-45.// Механизация на селското стопанство, 1991, брой 1, стр. 25 – 26
доклад Anthony Ward, Nina Bencheva, Yoana Ruseva. Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions – Erasmus Network Project. IN: под печат, Русе, 2013
доклад Bencheva N., I. Ruseva, D. Yordanova. Current Situation in Photovoltaic Sector in Bulgaria. IN: Proceedings of the conference “Photovoltaik-Fachtagung Generalversammlung der Europäischen Technologieplatform Photovoltaik, Viena, 2009, pp. 33 – 40
доклад Bencheva N., V. Tsonev, Y. Ruseva. Comparative Analysis of PIC16F87X and PIC18XX2 Microcontrollers’ Memory Organization. IN: The Fifteenth International Scientific and Applied Science Conference ELECRONICS ET’06, Sofia, 2006, pp. 27 – 32, ISBN 954-438-566-.
доклад Bencheva N., V.Tsonev, Y.Ruseva. Using the MSSP Module of PIC16F87X Microcontroller in Master Mode for I2C Communications. IN: Proceedings of the International Conference on Computer System and Technologies, Ruse, 2003, pp. I.10-1 – I.10-5
доклад Bencheva N., Y. Ruseva. I2C Communication between PIC18XX2 Microcontroller and 24XXX256 Serial EEPROM. IN: The Fifteenth International Scientific and Applied Science Conference ELECRONICS ET’06, Sofia, 2006, pp. 33 – 38, ISBN 954-438-566-.
доклад Bencheva, N. Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community – Erasmus Network Project. IN: Proceedings of Danube Rectors Conference, Ruse, 2010, pp. 85 – 90
доклад Bencheva, N. Learning Styles and E-Learning Face-to-Face to the Traditional Learning. IN: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Ruse, 2010, pp. 63 – 67
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.