РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 18 от общо 18
студия Колев, Н. Обзор на процесите в снабдяването на индустриалното предприятие и методите за тяхното управление. В: "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие". Русе, Примакс, 2012, стр. 117-140, ISBN 978-954-8675-26-0.
статия Kolev, N. Challenges for the use of cost-benefit analysis in water sector projects in Bulgaria.// Annals of ”Eftimie Murgu” University Reșița, Fascicle II – Economic Studies, 2010, No 5, pp. 244-253, ISSN 1584-0972.
доклад Kolev, N. Steps towards the development of model for supplier selection in industrial enterprises. IN: Proceedings of the 6th International Conference for Entrepreneurship Innovation and Regional Development, Istanbul, Turkey, Lookus Scientific, 2013, pp. 525-535, ISBN 978-9944-380-09-6.
доклад Kolev, N. Supplier Evaluation and Selection Decision Making Methods. IN: Proceedings from the 2012 International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, 2012, pp. 285-292
доклад Колев, Н. Предварителен подбор на доставчици чрез анализ на сравнителната ефективност.. В: Сборник доклади от X-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг, Созопол, 2012, ISBN 1310-3946.
доклад Колев, Н. Разработване на базова рамка за анализ разходи-ползи на проекти във водния сектор. В: Сборник трудове, III международна научна конференция "Е-Управление", Созопол, Издателство на Технически университет - София, 2011, стр. 135-140, ISBN 1313-8774.
доклад Колев, Н. Избор и оценяване на дейността на доставчиците посредством анализ на сравнителната ефективност. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 46, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2007, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
доклад Колев, Н. Относно значимостта на критериите за избор на доставчици в индустриални предприятия. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 45, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2006, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
доклад Колев, Н. Съвременни методи за избор на доставчици в индустриалното предприятие. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 4, серия 5.1 - Икономика и мениджмънт, Русе, Русе, 2005, стр. 214-218, ISBN 1311-3321.
доклад Митев, И., Н. Колев. 10 години катедра “Индустриален мениджмънт”. 10 години за утвърждаване на специалност “Индустриален мениджмънт” в Русенски университет. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 48, серия 5.1 - Икономика и мениджмънт, Русе, 2009, стр. 53-62, ISBN 1311-3321.
доклад Митев, И., Н. Колев. Анализ на методи за определяне на оптималното количество на доставката. В: Сборник доклади от II-ра международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг‟, София, 2004, ISBN 1310-3946.
доклад Митев, И., Н. Колев. Сравнително проучване на академичното обучение по Логистика - I част. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 40, серия 9 - Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, 2003, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
доклад Митев, И., Н. Колев. Методологични основи и добра практика за изграждане на системи за управление на логистични вериги. В: Сборник доклади от I-ва международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг‟, София, 2003, ISBN 1310-3946.
доклад Митев, И., Н. Колев. Сравнително проучване на академичното обучение по Логистика - II част.. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 40, серия 9 - Европеистика, икономика и мениджмънт, Русе, 2003, стр. 122-127, ISBN 1311-3321.
доклад Петков Ал. П., Н. Колев. Моделиране на демографските процеси. В: Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет, том 44, серия 4 - Икономика и мениджмънт, Русе, Русе, Издателство на РУ, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Петков Ал., Н. Колев, Д. Уайт. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 116, ISBN 000000.
учебно пособие Петков, А., Н. Колев. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, www.ecs.ru.acad.bg/fbm/mrpa, 2005, ISBN 000000.
учебно пособие Петков, А., Н. Колев, Р. Димитрова. Информационни системи и технологии 2 част. Русе, fbm.uni-ruse.bg/d/, 2006, ISBN NA.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.