РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 37
статия Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. On Teaching Hardware/Software Co-design, using FPGA.// Electronics and Electrical Engineering, Technologija, Kaunas, 2010, No vol 6, pp. 91 – 94, ISSN 1392 – 1215.
статия Костадинов Н., Н. Бенчева. Един подход за съвместно проектиране на хардуер и софтуер при използване на FPGA.// Компютърни науки и технологии,Технически университет Варна, 2008, брой 1, стр. 36 – 41, ISSN 1312-3335.
статия Костадинов, Н., А. Смрикаров, З. Курдов. Микрокомпютърна система за изследване на тракторни пръскачки.// Селскостопанска техника, 1990, брой 7, стр. 51-55, ISSN 0037-1718.
статия Костадинов, Н., А.Смрикаров, Ал.Букев, Д. Стойков. Едноплаткова микропроцесорна система на базата на едночипов микрокомпютър от фамилията MCS51.// Електротехника и електроника, 1993, брой 3-4, стр. 35-37, ISSN 0861-4717.
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение за контактни центрове: базови блокове.// Ютилитис, 2006, брой 3, стр. 40 – 41, ISSN 1312-3017.
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Система "ТелеУслуги" - ново качество в обслужването от телефонни кабини.// Съобщения и информатика, 1995, брой 11, стр. 10-12, ISSN 0861-1858.
статия Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Цифрови качества към А-29.// Съобщения и информатика, 1995, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0861-1858.
статия Тодоров, Г., Н.Бенчева, Н.Костадинов, Д.Иванов, А.Смрикаров, Д. Станчев. Бордова информационно-съветваща система за трактор ТК-45.// Механизация на селското стопанство, 1991, брой 1, стр. 25 – 26
доклад Bencheva, N., N. Kostadinov. Teaching Hardware/Software Co-design of Embedded Systems – a Case Study. IN: 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Grenoble, 2017
доклад Bencheva, N., N. Kostadinov, I. Tsvetkova. Women in Information and Communication Technologies and How to Attract Them. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, 26-28 September, Reykjavik, Iceland, 2018
доклад Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. Interdisciplinary projects in Teaching “Microprocessor Systems”. IN: Proceedings of the conference 20th EAEEIE Annual Conference “Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE)”, Valencia, 2009, ISBN 978-1-4244-5385-6.
доклад Ivanova, A., N. Kostadinov, G.Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2008 (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VII.1-1 - VII.1-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
доклад Kostadinov, N. Modelling of an Automatic Call Distributor in a Multi-site Call Centre. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA, 2013, pp. 224-230, ISBN 978-1-4503-2021-4.
доклад Kostadinov, N., A. Ivanova. A VHDL Training Model of a Processor. IN: ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 285, 2007, pp. VII.1-1 – VII.1-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
доклад Kostadinov, N., M. Loukantchevsky, H. Avakyan. An Experimental Soft-core Stack Processor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. 79-85, ISBN 978-954-712-733-3.
доклад Kostadinov, N., N. Bencheva. An Approach for Teaching Processor Design. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, 26-28 September, Reykjavik, Iceland, 2018
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakian. Computer System Architecture for ‘140’ Phone Call Processing. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.10-1 – III.10-4
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. Non-determinism Support in the fiberOS Exokernel. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Science Conference of Ruse University, Rousse, Rousse University Publishing House, 2016, pp. 224-228, ISBN 1311-3321.
доклад Авакян Х. М. Луканчевски Н. Костадинов. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 105-111, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов, Н., Ал. Букев. Мониторна програма за микропроцесорни системи на база MCS51. В: Шеста международна конференция, Варна, 1992, стр. 72-76
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.