РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 70
монография Найденов, Н. Мениджмънт на техниката в земеделието. Русе, Авангард Принт, 2009, стр. 200, ISBN 978-954-337-091-7.
монография Найденов,Н. Мениджмънт на сервиза. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1998, стр. 94, ISBN 954-712-040-9.
студия Богданова, З., Найденов, Н., Недялков, А. Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони (управление чрез подхода „Лидер”). Силистра, РИТТ, 2009, стр. 68, ISBN 978-954-759-246-9.
студия Найденов, Н. Планиране на осигуряването с техника за земеделските стопанства в растениевъдството. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 40, ISBN 10-954-759-218-1.
студия Найденов, Н., Недялков, А., Стоянова, Н., Йотова, Д. Мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3587.2327). Силистра, РИТТ, 2008, стр. 92, ISBN 978-954-759-200-1.
статия Bogdanova, Z., Naydenov, N, Nedyalkov, A. Methodology for Investigation of Trends and Attitudes for Innovations in Rural Areas.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2009, No 1, pp. 63-72, ISSN 1314-0175.
статия Naydenov N., I. D.Gedye. Agricultural Engineering in Bulgaria - the Way Forward.// The Agricultural Engineer ( United Kingdom), 1993. Autumn., 1993, No Autumn, pp. 84-88, ISSN 0000.
статия Naydenov, N. A Contribution to the Issue of Establishing the High-Tech Business Incubator in the Euroregion Gourgiu-Ruse..// Proceedings of a Conference in the frame of The Stability Pact for Southeast Europe (Chief Editor Prof. Peter Schulte)., 2003, No 1
статия Naydenov, N. Investigation of the Production Type and the Size of Private Farms in the Conditions of Bulgarian Agricultural Reform..// Proceedings of the twenty-fourth international conference of agricultural economists, Oxford., 2000, No 2000
статия Naydenov, N. Choosing of Appropriate Capacity Machines within Investment Projects in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1998, No Vol. 4,, pp. 118 - 123
статия Naydenov, N. and L. Liubenov. Marketing Survey of Private Farmers and Services Needed in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 1999, No 4, pp. 669 - 675
статия Naydenov, N., A. Landers. Experiences gained from the TEMPUS exchange for mechanisation management teaching at the University of Rousse, Bulgaria..// Agricultural Progress (United Kingdom ), 1996, No Volume 71, pp. 0000, ISSN 0000.
статия Найденов, Н. Методика за подбиране на необходимата техника в инвестиционни проекти за агробизнес.// Селскостопанска техника, 2009, брой 6, стр. 24-30
статия Найденов, Н. Симптоми за влошено състояние и дефекти на земеделската техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 2, стр. 9-14
статия Найденов, Н. Изследване на причинно-следствените връзки между дефекти и симптоми за влошено състояние на земеделската техника.// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 29-36
статия Найденов, Н. Изследване на зависимости между цените и експлоатационни показатели на нови и употребявани трактори и зърнокомбайни..// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 37-43
статия Найденов, Н. Изследване на необходимостта от консултантски услуги и обучение за устойчиво развитие на селските райони.// Икономика и управление на селското стопанство, 2009, брой 2, стр. 39-43
статия Найденов, Н. Стратегии на заинтересованите страни при сервиза на земеделската и транспортната техника.// Научни трудове на Русенски ниверситет,, 2009, брой Том 48, сер., стр. 75-80
статия Найденов, Н. Проблеми на осигуряването със земеделска техника.// Механизация на земеделието, 2009, брой 1, стр. 5-12
статия Найденов, Н. Изследване на енергоосигуреността на механизацията в растениевъдството в периода 2001– 2007год..// Механизация на земеделието, 2008, брой 4
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.