РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
монография Неделчева, Н. Управление на инвестициите в земеделско производство. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-36-3.
студия Неделчева, Н. Селският туризъм в България - състояние и насоки за усъвършенстване на организацията му с цел устойчивото му развитие. Бургас, сп.Бизнес посоки, 2012, ISBN 1312 - 6016.
статия Nedelcheva N. Health in Bulgaria - status, problems and guidelines for improvement of economic and policy framework for development.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2015, No 9; has been , ISSN 2222-2855. (Impact factor: 7 /2015, of this journal)
статия Nedelcheva N. Analysis of Risk Variables in Business with walnuts and its impact on the Production Program and Structure of farm.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.4, ISSN 2222 - 1905 paper.
статия Nedelcheva N. Sustainable Development of Regions in Bulgaria by instruments of Regional Policy.// Journal of Economics and Sustainable Development, 2012, No vol.3/ №9, ISSN 2222 - 1700.
статия Nedelcheva N. Leader - Catalyst of ideas and opportunities for improving the quality of life in rural areas in Bulgaria.// European Journal of Business and management, 2012, No vol.5, ISSN 2222 - 2639 onlin.
статия Неделчева Н., Б. Каменова,. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе, Изследователска дейност,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой 3, стр. p.249 – 255.
статия Неделчева Н., Х. Коларова. Приложение на SWOT – анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика, Пътят към успеха,.// Vocational Education, Volume 20, 2018, брой Number 4, стр. p.406 – 412.
статия Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с орехи.// Земеделие плюс, 2012, брой 2, ISSN 1319-7952.
статия Неделчева, Н. Приложение на SWOT - анализа като инструмент и предпоставка за ефективно управление на икономиката на селските райони В България.// сп.Бизнес посоки, 2012, брой 2, ISSN 1312 - 6016.
статия Неделчева, Н. Рискови променливи при бизнеса с лешници.// Земеделие плюс, 2012, брой 3, ISSN 1319-7952.
статия Неделчева, Н. Финансиране на инвестиционни проекти за орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 4, ISSN 0205-3845.
статия Неделчева, Н. Анализ и оценка на риска при производството на орехоплодни трайни насаждения.// сп.Икономика и управление на селското стопанство, 2004, брой 5, ISSN 0205-3845.
доклад Каменова Б., Н.Неделчева. Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
доклад Коларова Х., Н.Неделчева. Изследване влиянието на стреса върху производителността на труда и насоки за борба със стресогенните фактори. В: "Младеж, наука, съвременност", ВСУ - Варна, 2017
доклад Неделчева Н. Анализ на проблемите и перспективите в устройството и развитието на селските общини в област Русе. В: Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони, Издателски комплекс - УНСС - София, 2018, ISBN 978-619-232-093-5.
доклад Неделчева Н. Корупцията в България - фактор за икономическа нестабилност. В: Проблеми на корупцията в Република България, Русе, 2018
доклад Неделчева Н. Влияние на регионалната икономическа среда върху предприемачеството в аграрния сектор. В: "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж", ИУ - Варна, 2017
доклад Неделчева Н. Проблеми и предизвикателства пред банковия контрол в България. В: „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа", СА "С. Ценов" - Свищов, 2017
доклад Неделчева Н. Влияние на производствената структура върху финансово-икономическите резултати на стопанството в условията на пазарна икономика. В: Научно-практическа конференция с международно участие "Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие", Варна, ИК "Геа - Принт" Варна, 2015, ISBN 9786191840168.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.