РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 39
статия Динев Г., К. Каменов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на червячна фреза за нарязване на зъбни колела тип "НОВИКОВ".// Машиностроене, 1990, брой 2, стр. 76 - 77
статия Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на зъбодълбачни колела.// М а ш и н о с т р о е н е, 1991, брой 3, стр. 127-128
статия Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на палцови модулни фрези.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 251-252
статия Русева С., Н. Николов, Т. Трифонов, С. Калчева, Д. Белкинова, Г. Динев, Ц. Цонева. Програмен комплекс АВТОИКАМ-1 за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р е н е, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
статия Русева Сл., Н.Николов, Тр.Трифонов, Ст.Калчева, Д.Белкинова, Г.Динев, Ц.Цонева. Програмен комплекс "АВТОИКАМ-1" за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// Машиностроене, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
доклад Ruseva Sl., Tr.Trifonov, N.Nikolov, D.Belkinova, St.Kaltscheva, Z.Zoneva. Automatisierte Herstellung von Konstruktionsunterlagen fuer Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. IN: Internationale Wissenschaftliche Konferenz der TU Karl-Marx-Stadt, TU Karl-Marx-Stadt DDR, 1986
доклад Russeva S., T. Trifonov, S. Kaltcheva, N. Nikolov. AUTOMATISIERTE AUSFUHRUNG EINER KONSTUKTIVEN DOKUMENTATION FUR MEHRSPINDELKOPFE. IN: Konferennz " INFERT 86", Vortrage der Fachsektion II - Rechnerintegrierte Fertigungstechnik, Drezden, TU - Drezden, 1986
доклад Дограмаджиян Х., Р. Кузов, И. Дунев, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на червячни шлицеви фрези за правостенни шлици. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 31, серия 6, Транспорт и машинознание., Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1988
доклад Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
доклад Митева Р., Н. Николов. Методика за ергономична оценка на металорежещи машини. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 23, сер.8, Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1981
доклад Николов Н, С. Русева, С. Калчева, Д. Белкинова. Цифрово моделиране с помощта на ЕИМ на изображения за чертежи на агрегатни машини. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 30, сер.2, Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1988
доклад Николов Н., В. Долчинкова. Пазарното управление на фирмите и обучението на инженерни кадри. В: Сборник с доклади на Международна конференция, Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1993, стр. 181 - 185
доклад Николов Н., Ц. Цонева, Г. Динев. Програми за цифрово описание на типови изображения за чертежи на агрегатни машини. В: Сборник с доклади на Седма научно-техническа сесия на ВВТУ "Т. Каблешков", София, ВВТУ "Т. Каблешков", 1995
доклад Николов Н.,Кр.Каменов. Автоматизирано представяне на процеса на създаване на чертежи в три проекции на геометрични обекти. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.44, серия 4,“ Транспорт и машинознание”., Русе, РУ – “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 181-186
доклад Николов Н.,Сл.Русева, Ст.Калчева, Д.Белкинова. Цифрово моделиране с помощта на ЕИМ на изображения на чертежи на агрегатни машини. В: Национална младежка научна школа по ГАПС и автоматични линии, Приморско, 1985
доклад Николов, Н. Тримерно представяне с помощта на компютър на задачи за намиране точките и линиите на пресичане на геометрични обекти в чертежите. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том49, сер.4, Русе, РУ" А. Кънчев", 2010, стр. 100 - 105
доклад Николов, Н. Тримерно представяне с помощта на компютър на задачата за намиране на истинската големина на отсечка и фигура в чертежите. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том47, сер.4, Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 101 - 105
доклад Николов, Н. Алгоритми за геометрични операции при получаване на съставни изображения.. В: Научни трудове на РУ " А. Кънчев", том 37,сер. 5, Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 209 - 214
доклад Николов, Н. Цифрово моделиране с ЕИМ на двумерни геометрични обекти. В: Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров", Варна, ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров", 1985
доклад Николов, Н. Каталог от типови изображения за възли за агрегатни машини и програми за тяхното автоматизирано чертане. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 26, сер. 12, Русе, РУ "А. Кънчев", 1984
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.