РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
статия Dzhurov K., N. Orloev, Hr. Beloev. SERIOUS GAMES FOR CREATIVE AND INNOVATIVE TRAINING PRE-VISUALIZATION IN AUDIO-VISUAL CREATIVE PRODUCTS.// ICERI2011, 2011, No 2, ISSN 978-84-615-3323-7.
статия Орлоев Н. , К. Узунов. Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 32-36
статия Орлоев Н. , К. Узунов. Многовариантен синтез на търсещи решения в дизайна.// 8-ми Международен конгрес МТМ’ 11 във Варна, 2011, брой 3, стр. 27-31
статия Орлоев, Н. А. Промишлен дизайн - Информационен дизайн - Парадигма. Еволюция..// Научни трудове – том 40, серия 2 – Промишлен дизайн, 2003, брой 40, серия 2, стр. 7-34
доклад Orloev N., Hr. Beloev, K. Enimanev, Y. Vasilev, K. Dzhurov. Methodologikal Principles of Serious Games. IN: Machines Technologies Materials, Year 5, Issue 6/2011, Sofia, 2011, pp. 18-22, ISBN 1313-0226.
доклад Джуров К., В. Джуров, Н. Орлоев. АЛГОРИТМИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ДВУТОЧКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРИ ЗАСНЕМАНЕ НА СЦЕНИЧНИ ОБЕКТИ. В: Втора юбилейна мeждународна научна конференция, 2011 “50 години от полета на Ю.Гагарин”, гр. Шумен, 2011, стр. 48-55
доклад Орлоев Н. , К. Узунов. Дизайн на дизайна в „икономиката на знанието. В: Биенале на българския дизайн 2008 г, София, 2008
доклад Орлоев Н. А., Хр. Белоев, Й. Василев. Висшето образование в... икономиката на знанието.. В: Клуб на младия преподавател, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 130
доклад Орлоев Н.А., К.А. Узунов, А.З. Николов. Трансфер на знания /информация. В: Научна конференция на РУ 2003 г., Научни трудове на РУ.том 40, серия 2, Русенски университет, 2003, стр. 75-79
доклад Орлоев, Н. А. Университетският преподавател. Мисия и дълг в Alma Mater. В: Клуб на младия преподавател, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 25
доклад Орлоев, Н. А. Можем ли да станем богати? Пазарно-ориентирано мислене, практическа реализация!. В: За служебно ползване, Русе, Русенски университет, 2003, стр. 27
доклад Орлоев, Н. А. Висшето образование – приоритет на лична и национална идентичност.. В: Научна конференция на РУ, Русе, Русенски университет, 2003, стр. 94
доклад Узунов, К., Н. Орлоев. Комплексно проектиране на промишлени изделия. Методика за обучение по промишлен дизайн.. В: Русенски университет. Научни трудове – том 40, серия 2 – Промишлен дизайн, Русе, Издаделски център на Русенски университет, 2003, стр. 59-63
книга Орлоев Н. А., Й. В. Василев. Навигатор по ПРЕДпредприемачество 2. Преди предприемачеството.. Русе, Примакс, 2011, стр. 579, ISBN -.
книга Орлоев Н. А., Й. В. Василев. Навигатор по ПРЕДпредприемачество 1. Най-добрите практики.. Русе, Примакс, 2011, стр. 567, ISBN -.
книга Орлоев Н., К. Узунов, В. Молнар, А. Атанасов. Уеб дизайн. Дизайн на уеб сайт. Русе, Примакс, 2008, стр. 253, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Творческо мислене 3. Основни евристични операции. ПРИЛОЖЕНИЯ.. Русе, Примакс, 2012, стр. 347, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Лидер на лидера 1. Ключове на успеха. Русе, Примакс, 2012, стр. 380, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Творческо мислене 1. Основни логически и интуитивни операции.. Русе, Примакс, 2012, стр. 280, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Лидер на лидера 2. Стратегеми на доминацията.. Русе, Примакс, 2012, стр. 420, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.