РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 14 от общо 14
монография Русева Н. Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост. София, Сиела, 2018, стр. 242, ISBN 978-954-28-2626-2.
студия Русева Н. - Наказателно правна характеристика на престъпленията убийство и телесни повреди, извършени в условията на професионална непредпазливост. Русе, Русенски университет, 2018, стр. 69, ISBN 978-619-7092-08-0.
статия Русева Н. Съдебните експертизи при разследването на престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост.// Общество и право, 2016, брой 8
статия Русева Н. - Детето – пострадал от престъпление.// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2015, брой 3-4
доклад Русева Н. Обстоятелства, подлежащи на установяване и доказване при разследване на корупционни престъпления. В: Научно-приложна конференция в Русенски университет на 02.05.2018 г. „Проблеми на корупцията в Република България“, Русе, 2018
доклад Русева Н. Разпитът като способ за събиране на нематериални следи от престъпление. В: Международна научна конференция - Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2018 г., Русе, 2018
доклад Русева Н. Принудата в наказателното право – съдържание и форми, разследване, доказване. В: Научна конференция в Русенски университет, Юридически факултет, октомври 2017, Русе, 2017
доклад Русева Н. Престъпления против личността, извършени при професионална непредпазливост. Причини и условия, обуславящи извършването им. В: Научно-приложна конференция на тема: „Ролята на Криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността“, Русе, 2017
доклад Русева Н. Духовните училища в България – какво не знаем. В: Сборник доклади от МНК,гр. София, април 2017г., на тема: :Противодействие на радикализацията и тероризма“, София, 2017
доклад Русева Н. Значението на огледа на местопроизшествие при разследване на промишлени аварии. В: СНС 2016 – Русенски университет, Сборник програма и резюмета. Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2016 г., Русе, 2016
доклад Русева Н. Характерни следствени ситуации при разследване на промишлени аварии с пострадали лица. В: Международна научно приложна конференция, рег. № 8089/10.09.2016 г. на Академия на МВР., София, 2016
доклад Русева Н. Обстоятелства подлежащи на изясняване и доказване при разследване на убийство и телесни повреди в условията на професионална непредпазливост. В: Научно-приложна конференция, посветена на Научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, Русе, 2015
доклад Русева Н, Стаматова Й. Детето като участник в наказателното производство - в ролята на пострадал от пътно-транспортно произшествие. В: Научна конференция в Софийски университет „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, май 2018, София, 2018
доклад Русева Н, Христова М. Тактика на провеждане на разпит на дете, пострадало от престъпление. В: Сборник програма и резюмета. Русенски университет и Съюз на учените - Русе, 2017, Русе, 2017
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.