РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 25
статия Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбинирани инструменти за обработване на резбови отвори.// Списание „Машини, технологии, материали”, година IV, 2010, брой 6, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
статия Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбиниран инструмент за обработване на резбови отоври.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 6, г. IV, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
статия Станков Н., Ал. Иванов, Н. Денев, Р. Милков. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на шест секционна кранова стрела.// XIII International Scientific Congress – Summer Session, “Machines. Technologies. Materials”, Section “Machines” and Section “Industrial Design Engineering & Ergonomics, Varna, Bulgaria, 2016, брой 3, стр. 14-17, ISSN 1310-3946.
доклад Ivanov Al., N. Stankov. 3D modeling and rapid prototyping of clockwork. IN: Ninth International Scientific Conference „The teacher of the future“, International Journal Scientific Papers, Vol. 13.1, Durres, Albania, 2016, pp. 343-348, ISBN 1857-92.
доклад Ivanov V., Al. Ivanov, N. Stankov. Profiling of disk shaped thread milling cutters. IN: Prospects for Development of Education and Science, Collections of Scientific Articles, Plovdiv, Bulgaria, 2016, ISBN 978-617-7214-32-7.
доклад Truhcheva D, N. Stankov, Аl. Ivanov. DEVELOPMENT AND DESING OF DOG WHEELCHAIR. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Абрашева Д., Н. Станков, Ал. Иванов, Р. Милков. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на леви и десни тръби на кофи за грайфери МG1500 и МG1800. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 90-101, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмед Е., Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособление за сглобяване на „Долна част” на грайфер MG300. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 31-37, ISBN 1311-3321.
доклад Войков В., Г. Наджи, Н. Станков, Ал. Иванов, И. Димитров. Разработване на машина за цепене на дърва с винт. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Ал., К. Стоянов, Н. Станков. Изследване възможностите за реализиране на часовников механизъм чрез бързо прототипиране. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘12, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 33-36, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Ал., К. Стоянов, Н. Станков. Проектиране на часовников механизъм. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘12, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 37-41, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Ал., Н. Станков, С. Алиосманова. Използване на информационните технологии за 3D моделиране и прототипиране на музикален механизъм. В: Национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 7-16, ISBN ISSN: 1314-9024.
доклад Иванов В., Н. Станков. Конструиране на комбинирани инструменти за формообразуване на вътрешни резби. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, „Машиностроителни технологии”, Русе, 2007, стр. 196-206, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов В., Н. Станков. Високопроизводително формообразуване на вътрешни резби с комбинирани инструменти. В: Сборник научни трудове, том 45, серия 2.1, „Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2006, стр. 115-120, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на резбонарезни ножове. В: Сборник научни трудове, том 49, серия 2, “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов В., Н. Станков, Ал. Иванов. Профилиране на гребеновидни фрези. В: Сборник научни трудове, том 46, серия 1, „Машиностроителни технологии”, Русе, 2007, стр. 207-212, ISBN 1311-332.
доклад Мичев Т., Д. Цонева, Н. Станков, Ал. Иванов. Разработване на технология и приспособления за сглобяване на хващач SL331H на фирма ATLAS. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘13, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 88-93, ISBN 1311-3321.
доклад Мичев Т., Н. Станков, Ал. Иванов, Зв. Османов. Разработване на стенд за калибриране на инструменти за измерване на силата на удара на хидравлични чукове. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
доклад Станков Н. Проектиране на кофи за изкопни дейности с CAD системата SolidWorks. В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’10, Русе, 2010, стр. 16-21, ISBN 1311-3321.
доклад Станков Н. Технология за обработване на резбови отвори с комбинирани инструменти и особености на програмното осигуряване при използването им. В: Сборник научни трудове, том 48, серия 2, „Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2009, стр. 52-57, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.