РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 7 от общо 7
статия доц. д-р Иванов В.,ст.ас.Стратева Н.,инж.Нанков Г. Математическо моделиране на формообразуването на профилите на напречното сечение на безстружкови метчици.// Машиностроене, 1997, брой 12, стр. 223-226, ISSN УДК 621.993.1.
доклад Стратева Н., Желева И., Камбурова В.,Атанасова Н. Математическо моделиране натопло-и масообмена при сушене на рибни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 44,серия 1, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 219-224
доклад Стратева Н.,Желева И.,Камбурова В. Математическо моделиране на топло-и масообмена при сушене на месни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 41, серия 1.2, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 139-144
доклад Стратева, Н. С. Опит за анализиране на причините за недостатъчната математическа подготовка на инженерните кадри. В: Научна сесия на ВНВСУ София книжка 3, София ВНВСУ, 1988, стр. 25-29
доклад Стратева, Н.С. Analytical solution of heat-conduction problem with concentrated source. IN: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев", том40,серия 3, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2003, pp. 12-15
доклад Стратева, Н.С. Приложение на едно неравенство за получаване на нови неравенства свързващи страните и ъглите на остроъгален триъгъник. В: Научна сесия на ВТУ "Ангел Кънчев" том 32 серия 14, Русе ВТУ "Ангел Кънчев", 1989, стр. 27-32
учебно пособие Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова, Н. Стратева, С. Енчева. Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия. Русе, ВТУ “А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.