РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 7 от общо 7
монография Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, стр. 229, ISBN 00000000000.
доклад Венелинова, Н. Р. Кършакова. Комуникационни проблеми на българския евроинтеграционен процес. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 44, серия 5.3 “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д. Венелинова, Н. Мястото на мениджмънта на проекти и регионалното развитие в Дунавски регион. В: Конференция “Европейски идентичности”, Русе, Годишник на РУ, Русе, 2001, стр. 165-170
доклад Кършакова, Р., Н. Венелинова. Kомуникационни параметри на доверието към публичните администрации. В: Научна сесия “РУ 2002” Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 95-98, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова, Р., Н. Венелинова. Дефинитивни аспекти на понятието "имидж". В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, Русенски университет, 2013, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова, Р., Н. Венелинова. Комуникационни аспекти на европейските проекти. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 45, серия 4. “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2006, стр. 225-230, ISBN 1311-3321..
учебно пособие Кършакова,Р.,Н.Венелинова. Лобиране и групи по интереси. Русе, РУ “А.Кънчев”, 2001, стр. 107, ISBN TEMPUS IB_JEP 114.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.