РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 162
монография Алипиев, О. Геометрия на еволвентното зацепване. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 152, ISBN 978-954-8467-34-6.
монография Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
монография Алипиев, О. Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 445, ISBN :978-954-92964-95.
студия Alipiev, O. Geometric design of involute spur gear drives with symmetric and asymmetric teeth using the Realized Potential Method. Mechanism and Machine Theory , “Elsevier”, Vol. 46, № 1 ( Impact Factor – 2,796), 2011, pp. 10-32, ISBN 0094-114X.
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
статия Alipiev O., S. Marinov, T. Uzunov. Optimal tooth profile design of a gear shaper cutter when meshing with internal straight splines.// Mechanism and Machine Theory, 2018, No Vol.129, pp. 70-79, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2018, Scopus)
статия Alipiev, O. Spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering, Romania, 2011, No 3, tome IV, pp. 55-59, ISSN 2067-3809.
статия Alipiev, O. Spur Gear Drives with a Small Number of Symmetric and Asymmetric Teeth.// Canadian Journal on Mechanical Sciences and Engineering, 2010, No 1, ISSN 1008-011.
статия Alipiev, O. Formation of involute meshing by spur gears, modified in two directions.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2010, No 2, tome VII, pp. 62-66., ISSN 1584-2665.
статия Alipiev, O. Method of geometric calculation of involute helical gear drives, modified in two directions..// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2010, No 2, tome VII, pp. 81-88, ISSN 1584-2665.
статия Alipiev, O. Кафедре „Теория механизмов и машин” Русенского университета им. А. Кынчева (Болгария) 55 лет.// Теория механизмов и машин, 2009, брой 1(13), Том 7, стр. 3-4, ISSN 2079-021X.
статия Alipiev, O. Geometric calculation of involute spur gears defined with generalized basic rac (Геометрический расчет эвольвентных передач обобщенного исходного контура).// Теория механизмов и машин, Русия, 2008, брой 2(12),Том 6, стр. 60-70, ISSN 2079-021X.
статия Alipiev, O., S. Antonov. Method for calculations of spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2011, No 1, tome IX, pp. 21-26, ISSN 1584-2665.
статия Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
статия E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
статия S Marinov, O Alipiev, T Uzunov. Interference of the profiles when meshing internal straight splines with gear shapers.// MATEC Web of Conferences, 2019, No 287, 01015
статия Алипиев О., И. Николаев. Област на геометрично съществуване на циклопредавки с двустранно цевно зацепване.// Механика на машините, 2009, брой 81, стр. 3-9, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, O. Зъбофрезоване на епи- и хипоциклоидни колела на машина за конусни колела по кинематичен метод.// Сп. Машиностроене, 1990, брой 4, стр. 170-172
статия Алипиев, О. Обобщена класификация на еволвентното зъбно зацепване. Механика на машините.// Механика на машините, 2017, брой 118, стр. 101-105, ISSN 0861-9727.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.