РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 84
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
монография Динолов О. Моделиране на електроенергийната ефективност при промишлени транспортиращи системи. Русе, Дема Прес, 2020, стр. 110, ISBN 978-619-7546-28-6.
статия Andonov K., O. Dinolov, K. Martev. Analytical state modeling of domestic appliances.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 7-8, pp. 50-56, ISSN 0861-4717.
статия Andonov K., O. Dinolov, L. Mihailov. Methodology for energy-efficiency investigation of electrical consumers.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 6-19, ISSN 2068-7559.
статия Cai W., F. Liu, O. Dinolov, J. Xie, P. Liu, J. Tuo. Energy benchmarking rules in machining systems.// Energy, 2018, No 142, pp. 258-263, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 4.52 /2016, Clarivate Analytics)
статия Dinolov O. Training methodology in energy efficiency evaluation of induction motor drives and systems for enhancing educational programs.// The International Journal of Electrical Engineering & Education, 2020, No (in press) (Impact factor: 0.941 /2018, Clarivate Analytics)
статия Dinolov O. Conceptual model for energy-efficiency management in steam-power plants.// Journal of Engineering Studies and Research, 2016, No 2, pp. 26-32, ISSN 2068-7559.
статия Dinolov O. Model for energy-efficiency audit and monitoring of the coal processing systems in the fossil-fuel power plants.// Journal of Engineering Studies and Research, 2016, No 3, pp. 24-33, ISSN 2068-7559.
статия Dinolov O. Modeling the energy efficiency of mechanical handling machines and systems.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 40-46, ISSN 2068-7559.
статия Dinolov O., B. Manolova, L. Mihailov, K. Andonov. Results from the application of a model for energy-efficiency investigation of mechanical handling machines and systems (Part 1).// Journal of Engineering Studies and Research, 2013, No 3, pp. 64-70, ISSN 2068-7559.
статия Dinolov O., N. Mihailov. Risks for the career development of the young engineers under the conditions of economic stagnation: a case study for the University of Ruse.// Journal of Engineering Studies and Research, 2014, No 3, pp. 24-29, ISSN 2068-7559.
статия Liu C., W. Cai, O. Dinolov, C. Zhang, W. Rao, S. Jia, L. Li, F. Chan. Emergy based sustainability evaluation of remanufacturing machining systems.// Energy, 2018, No 150, pp. 670-680, ISSN 0360-5442. (Impact factor: 4.52 /2016, Clarivate Analytics)
статия Novakova A., K. Koev, K. Andonov, O. Dinolov, A. Krasteva. Structure and indices of methods for management of net savings from solar and free-air energy in drying and storage of products.// Ecology and Future, 2009, No 1, pp. 3–11, ISSN 1312-076X.
статия Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
статия Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
статия Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Изследване на енергийната ефективност на комплексна система за въглеподготовка.// Енергетика, 2008, брой 5, стр. 14–24, ISSN 0324-1521.
статия Андонов К., О. Динолов, В. Кирчев, Г. Недев. Обследване енергийната ефективност на система за въглеподаване.// Енергетика, 2007, брой 8, стр. 26-33, ISSN 0324-1521.
статия Андонов К., О. Динолов, К. Коев, Г. Недев, В. Кирчев. Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа.// Енергетика, 2009, брой 6-7, стр. 38–43, ISSN 0324-1521.
статия Динолов О., K. Андонов. Синтезиране на структурата на автоматизирана система за оценка на енергийната ефективност на електрически задвижвания.// Електротехника и електроника, 2009, брой 11-12, стр. 55–61, ISSN 0861-4717.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.