РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 70
статия Petrov O. Application of industrial LED illuminators for lighting of large industrial buildings.// Осветление 2018. Седемнадесета национална конференция с международно участие, 2018, No 17, pp. 1-3, ISSN 2603-414X.
статия Petrov O. Intelligent system for automated step control on industrial lighting installations.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2015, No V, pp. 113-118, ISSN 1314-4111.
статия Басри С., О. Петров, Т. Кючуков. Количествена оценка на ефективността на управление на вътрешни осветителни уредби.// Списание „Енергетика”, 2010, брой 4, стр. 35-47
статия Белоев Хр., О. Петров. Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
статия Белоев, Хр., А. Смрикаров, О. Петров, А. Иванова, Г. Иванова. Системата за развитие на академичния състав на Русенски Университет "Ангел Кънчев".// Стратегии на образователната и научната политика, 2012, брой 3, стр. 270-276, ISSN 1310-0270.
статия Димитров М., О. Петров. Генериране на електрическа енергия в обществени сгради с помощта на пиезоелектрични модули.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2014, брой IV, стр. 117-122, ISSN 1314-4111.
статия Кючуков Р., О. Петров. Светлотехническото образование в България.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Кючуков Р., О. Петров, С. Басри, Т. Кючуков. Генерален план на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Основни принципи при изграждане на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Петров О., П. Петрова, В. Русева. Изследване на хармоничните замърсявания в електрическите мрежи за осветление, причинени от съвременни светодиодни източници.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2016, брой VI, стр. 1-5, ISSN 1314-4111.
статия Петров О., Р. Кючуков. Светлина в университета – един поглед на светлинната среда в учебните зали.// Годишник на ТУ-София, том 60, 2010, брой 2, ISSN 1311-0829.
статия Петров О., Р. Кючуков. Ресурсното осигуряване на системите по качеството на висшето образование.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2006, брой 1, ISSN 1314-0051.
статия Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на електропотреблението на осветителни уредби с тръбни луминесцентни лампи при димиране.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на енергийно-икономическата ефективност на решения за университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Петров О., Цв. Драганова, В. Русева, Пл. Даскалов. Автоматизирано управление на вътрешна осветителна уредба с програмируеми логически контролери.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2012, брой II-4, стр. 104-108, ISSN 1314-4111.
статия Петров, О. Сравнителен анализ на уеб базирани анкетни продукти като елемент на системите за осигуряване на качеството.// Национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, 2009, брой 1, ISSN 1314-0051.
статия Петрова П., В. Русева, О. Петров. Анализ на стандартите в областта на осветителната техника за подобряване на качеството на електрическата енергия.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2016, брой VI, стр. 1-5, ISSN 1314-4111.
доклад Basri S., O. Petrov, R. Kyuchukov. Program system for determining the energy-economic indicators of artificial lighting when it is used mixed lighting. IN: COMATIA’11, Puerto De La Cruz, Spain, 2011, ISBN 978-1-61804-055-8.
доклад Basri, S., O. Petrov, M. Dimitrov. Evaluation the effectiveness of management of internal lighting systems for various periods of working time. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
доклад Petrov O. Replacement of Conventional Light Sources with LEDs in Households. IN: Lux Junior 2017, Germany, Ilmenau, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-3-927787-56-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.