РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия Стойкова,В., А.Смрикаров, О.Томов. Интерактивни презентационни системи (интерактивни бели дъски).// Автоматика и информатика, 2011, брой ?, стр. ?-?
статия Томов, О., А. Василева, А. Смрикаров. Учебен модел на процесор със стекова архитектура.// Автоматика и информатика, 2003, брой 3, стр. 58-60, ISSN 0861-7562.
доклад Tomov O., A. Smrikarov. А Training Software Model of von Neumann Register Machine with Two-Operand Instructions. IN: Proceedings of the international conference CompSysTech’05, Varna, Varna, 2005
доклад Tomov, O. Simple non preemptive task switching for 8 bit PIC microcontrollers. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, Печатна база при РУ, 2015
доклад Tomov, O. A SEMI-VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR REMOTE ACCESS. IN: The 9 th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, 2013
доклад Tomov, O. Billing Infrastructure for a Charging System for E-Cars.. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна база при РУ, 2012, pp. 188-191, ISBN 1311-3321.
доклад Tomov, O. Timing Advance Processor for Internal Combustion Engine Running on LPG/CNG. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна база при РУ, 2012, pp. 184-187, ISBN 1311-3321.
доклад Tomov, O. Virtual Labs with Remote Access to a Real Hardware Equipment in the Computer Systems Education. IN: Proceedings of the international conference CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. V.17-1 – V.17-5
доклад Tomov, O. A Training Software Model of an Operation Unit for Floating Point Numbers Addition. IN: Proceedings of the international conference of е-Learning’07, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 112 – 116
доклад Tomov, O. Usability Criteria for e-learning Virtual Labs. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’10, Riga, Latvia, 2010, pp. 171 – 175
доклад Tomov, O. System for Remote Access to a Hardware Development Board with Video Feedback. IN: Proceedings of the Distance learning conference’09, Svishtov, Bulgaria, 2009, pp. 386 – 390
доклад Tomov, O. An Approach for Development of Remote Access to a Real Laboratory on Embedded Systems Course. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’09, Berlin, Germany, 2009, pp. 156 – 161
доклад Tomov, O., A. Smrikarov. Software Models of Two–Address and Three–Address GPR Machines. IN: Proceedings of the international conference of e-Learning’05, Ghent, Belgium, 2005, pp. 59-65
доклад Tomov,O., A.Smrikarov. Exploring Environments for Creation of E-Learning Simulators. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. IV.22-1-IV.22.5
доклад Tomov,О. A Policy for Access to the Remote Laboratory on the “Embedded Systems” Course in the University of Ruse. IN: Proceedings of the international conference on e-Learning and the Knowledge Society’11, Bucharest, Romania, 2011, pp. 143 – 146
доклад Томов, О. Практическа реализация на виртуална лаборатория, базирана на отдалечен достъп до реално оборудване. В: Сборник доклади на Петнадесети майски четения през Дните на науката, 2011 г., Велико Търново, България, 2011
учебник Смрикаров, А., А. Иванова, Г. Иванова, О. Томов, Х. Авакян. Организация на процесора. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2013, ISBN 978-954-712-565.
учебник Смрикаров, А., Н.Костадинов, О.Томов. Едночипови микрокомпютри от фамилията MCS 51. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 210, ISBN 978-954-712-480-6.
патенти и др. Василева, А. О. Томов, А. Смрикаров. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", Сертификат за авторски права, No 113/21.05.2004,2004.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.