РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 57
статия Dinev G., P. Angelov. COMPUTER AIDED DESIGN AND PRODUCTION ANALYSIS OF VANE PUMP.// RECENT, 2014, No 15, pp. 170-174, ISSN 1582-0246.
статия Dinev G., P. Angelov, E. Chalakova. Virtual Analysis of Manufacturability of Vane Pumps.// Applied Mechanics and Materials, 2014, No 555, pp. 479-484 (SJR rank: 0 /2014, Scimago Journal and CountryRank)
статия Ангелов П., И.Атанасов. Обучението по CAD/CAM системи - традиции и настояще.// CIO: CAD/CAM & GIS, 2008, брой 8, стр. 38-41
статия Велчев С., И. Иванов, П. Ангелов, Сл. Русева, П. Петров, Хр. Крачунов, Д. Лозанов. Система за автоматизирано проектиране на агрегатни машини.// Машиностроене, 1988, брой 8, стр. 350-353
статия Велчев С., П. Ангелов. Програмен комплекс ГАМА за автоматизирано проектиране на многовретенни глави.// М а ш и н о с т р о е н е, 1988, брой 3, стр. 116-118
статия Велчев С., П. Ангелов, Й. Николов, Н. Попов, И. Ерусалимов, И. Иванов, П. Енчев, В. Начев. Програмен комплекс АВТОПРИН-1 за автоматизирано пресмятане на инструментални приставки на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р о е н е, 1983, брой 3, стр. 108-111
статия Велчев, С., Ангелов, П., Николов, Й., Попов, Н., Ерусалимов, И., Иванов, И., Енчев, П., Начев, В. Програмен комплекс Автоприн - 1 за автоматизирано пресмятане на инструментални приставки за агрегатни машини.// Сп. Машиностроене, Кн.З, 1983, брой 3
статия Енчев П., П. Ангелов. Оптимално проектиране на зъбни предавки за автоматични скоростни кутии на металорежещи машини.// М а ш и н о с т р о е н е, 1999, брой 7-8, стр. 13-16
статия Иванов, К., Колев, И., Ангелов,П. Минимална дебелина на срязвания слой при механична обработка.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
доклад Angelova E., P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloianov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical reducers.. IN: GENERAL MACHINE DESIGN , Ruse, Bulgaria., Русенски Университет,Русе, 2009, pp. 95-100, ISBN 1313-9193.
доклад E.Angelova, P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloyanov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical redusers. IN: Proceedings of the International conference GENERAL MACHINE DESIGN GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 95-112
доклад S. D. Weltschev, P. Petrov, I. Kolev, Angelov P. H. Kratschunov, S. Russeva, D. Losanov. CAD - system fur Sondermaschinen. IN: Internat. konf. "INFERT' 86". 11-12 september 1986, TU Dresden. Vortrage der Fachsektion II-Rechnerintegrierte Fertigungstechnik,, Dresden, TU-Drezden, 1986, pp. 317-322
доклад Ангелов П. Автоматизирано построяване на планове на честотите на безстепенни главни преводи. В: Международна научна конференция AMTECH'2005, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 525-528, ISBN 1311-3321.
доклад Ангелов П. , Цв. Ангелов. Автоматизирано построяване на кинематични схеми на металорежещи машини с AutoCAD. В: Международна научна конференция AMTECH’2005, Русе, 2005, стр. 529-533
доклад Ангелов П., И. Колев, Кр. Иванов. Автоматизирано построяване на структурни мрежи на главни преводи с използване на MS Excel. В: Сб. Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2011
доклад Ангелов П., Л. Томов. Един подход за пресмятане на статични характеристики на вретенни възли. В: Научно-технически семинар CAD/CAM/CAE - системите: теория и практика, Пловдив, 1998, стр. 18-21
доклад Ангелов, П. Автоматизирано построяване на планове на честотите на въртене на безстепенни главни преводи. В: Международна научна конференция AMTECH’2005, Русе, 2005, стр. 525-528
доклад Ангелов, П. Относно определянето на оптимални параметри на зъбни предавки за металорежещи машини. В: Научна конференция AMTECH'97, направление 1 - Машиностроителна техника и конструиране, Габрово, 1997, стр. 120-127
доклад Ангелов, П. Н. Автоматизирано пресмятане на динамични характеристики на вретенни възли. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXXV, №4, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1994, стр. 173-178
доклад Ангелов, П. Н. Относно автоматизираното проектиране на кинематични схеми на многовретенни глави. В: // Н а у ч. тр. на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, XXXI, № 6, Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1988, стр. 175-179
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.