РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
статия Динев Г., П. Пантилеев. Профилиране на върховите участъци на червячни модулни фрези.// Механика на машините, том 9 (35), 2001, брой 3, стр. 6 – 9
статия Пантилеев П., А. Стойкова. Компютърен тест за обучение и контрол на знанията по тема “Резби и резбови съединения”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 64 - 69, ISSN 1311-9184.
статия Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на зъбодълбачни колела.// М а ш и н о с т р о е н е, 1991, брой 3, стр. 127-128
статия Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на палцови модулни фрези.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 251-252
статия Пантилеев П., Г. Динев. Относно геометрията на преходната крива на зъбни колела от тягови редуктори на електрически локомотиви.// Механика на машините, том 9 (38), 2001, брой 5, стр. 13 – 16
статия Пантилеев П., Г. Динев, И. Киров. Автоматизирано проектиране на червячни модулни фрези.// Механика на машините, том 10 (39), 2002, брой 1, стр. 82-85, ISSN 0861-9727.
статия Пантилеев П., И. Петрова. Изследване точността на режещите ръбове на палцови модулни фрези с нова геометрия.// Българско списание за инженерно проектиране, 2013, брой 65, бр. 18, стр. 65-68, ISSN 1313-7580.
статия Пантилеев П., Ир. Петрова,. Относно профилите на преходните участъци на зъбите на цилиндрични зъбни колела,обработени с палцови фрези.// Машиностроителна техника и технологии - под печат, 2014, брой 1
статия Пантилеев, П. Възможности за заточване на зъбодълбачни колела с хиперболоидни предни повърхнини.// Механика на машините, том 14 (64), 2005, брой 3, стр. 43 – 46, ISSN 0861-9727.
статия Пантилеев, П. Решени задачи за самостоятелна подготовка по тема “Правоъгълни проекции на тела с отрези и прорези”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика, 2002, брой 3, стр. 82 -86, ISSN 1311-9184.
статия Пантилеев, П. Изследване на точността на режещите ръбове на зъбодълбачни колела след презаточването им по предните хиперболоидни повърхнини.// , ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 1, “Технически науки”, 2002, брой 4, стр. 41 – 44, ISSN 1311-106X.
статия Пантилеев, П. Входящ контрол на знанията по дисциплината “Техническо документиране”.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 87-94, ISSN 1311-9184.
статия Пантилеев, П. Автоматизирана експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените–Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”,, 2002, брой 2, стр. 99 – 103, ISSN 1311-9184.
статия Пантилеев, П. Относно геометрията на зъбодълбачни колела с предни хиперболоидни повърхнини.// Механика на машините, том 10 (41), 2002, брой 3, стр. 11 – 14, ISSN 0861-9727.
статия Пантилеев, П. Геометрия на вътрешни правостенни шлици, обработени със зъбодълбачно колело.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2001, брой 1, стр. 161- 166
статия Петрова И., П. Пантилеев. Повишаване точността на зъбния профил на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, обработени с презаточена палцова модулна фреза.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2013, брой 1, стр. 30-34, ISSN 1312-0859.
статия Петрова И., П. Пантилеев. Изменения в теоретичния профил на зъба на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, обработени с презаточена палцова модулна фреза.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2012, брой 1, стр. 79-81, ISSN 1312-0859.
статия Стойкова А., П. Пантилеев. Мултимедийна система за тестов контрол.// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените – Русе, серия 5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 3, стр. 51 - 56, ISSN 1311-9184.
доклад Иванов В., П. Пантилеев. Високопроизводителна конструкция райбери. В: доклад депониран в ЦНТБ под № Нд 2684/82, София, 1982
доклад Иванов В., Д. Димитров, П. Пантилеев. Профилиране на инструменти за изшлифоване на винтови стружкови канали на райбер – прошивки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том ХХХІІ, серия 1, ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1989, стр. 230 - 234
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.