РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 63
монография Петранка Трендафилова. Моделиране на пословици и поговорки, повлияни от християнството (семантично и лексикографско проучване). Известие на НЦ „Дазий Доростолски” книга 6.. Русе, Университетски издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, 2014, ISBN ISSN 1314-7395.
монография Трендафилова, П. Лингвокултурологично съпоставително изследване на български и руски пословици и поговорки. Русе, RITT, 2014, стр. *, ISBN 978-954-759-30-60.
монография Трендафилова, П. Речник с тълкуване на 200 български пословици и поговорки и еквивалентите им в руски език. Форми на еквивалентност. Международни сходства и конфликти. Силистра, RITT, 2006, стр. *, ISBN 10:954-759-137-1.
монография Трендафилова, П. Стилистика на българския език. Учебно помагало (Теоретични разработки, задачи и текстове). Силистра, "Александър Ковачев", 2004, стр. 199, ISBN 954-8775-24-7.
монография Трендафилова, П. Семиотични проблеми на сакралния текст. Библията и семиотиката. Силистра, "Александър Ковачев", 1998, стр. 199, ISBN 954-8775-04-2.
студия Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство. Преславска книжовна школа, Т. 12. В чест на доц. д-р Мария Тихова.Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Научен център «Прес. Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски»., 2012, стр. стр. 263-285, ISBN ISBN 978-954-400-.
студия Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 69, ISBN 954-759-137-1.
студия Трендафилова П. Лингвокултурологичен поглед към отношенията на български народни мъдрости и библейските им съответствия. // В огледалния свят на езика и културата. Сборникът е реализиран по научен проект от Фонд науч. Русе, Изд. „Лени-Ан” – Русе, 2007, стр. с. 112 -143, ISBN ISBN 978-954-8190.
статия Трендафилова, П. Лингвокултурологични антонимни полета с концепти «риск», «предпазливост», «неувереност», «самонадеянаст».// Сборник “Известия. В чест на 1150-годишнината от създаването на българската азбука. Научен център “Св. Дазий Доростолски” – Силистра към Русенския университет «Ангел Кънчев», 2013, брой Книга 5, стр. с. 99 – 110, ISSN ISBN 1313-7395.
статия Трендафилова, П. Културно-езикови характеристики на български и руски пословици и поговорки.// Известия. Книга II (в памет на проф. Славчо Иванов). Научен център “Дазий Доростолски”, Силистра,, 2007, брой кн. 2, стр. 255 – 262
статия Трендафилова, П. За еквивалентността на пословичните текстове и техните съответствия в Библията.// Известия на Научен център "Дазий Доростолки", Силистра, 2006, брой 103 - 108
статия Трендафилова, П. Комплексен подход към изследването на народните мъдрости.// Арнаудов сборник, Русе, 2006, брой т. 4, стр. 305 – 311.
статия Трендафилова, П. За формалния и сематичния критерий при определянето на народните умотворения от предходен тип.// сп. Българска реч. Издание на Факултета по славянски фиологии, Университетско издателство, 2005, брой 1, стр. 46 - 53
статия Трендафилова, П. Роля на вариантността и синонимията за изразяване на значенията в народните мъдрости.// Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Университетско издателство "Св. св. Кирили и Методий" Велико Търново, 2005, брой *, стр. 449 - 458
статия Трендафилова, П. Сематичните изменения в пословиците с библейски произход.// Балканска научна конференция XIX в. Балканите - наука и образование. Сборник доклади, 2002, брой *, стр. 221 - 225
статия Трендафилова, П. Номинативните процеси при личните имена в библейската семиотична система.// ЕЛ, 1998, брой 4, стр. с. 110 -123
статия Трендафилова, П. Към проблемите на паралингвистиката в разговорната и в сценичната реч.// БЕ, Х, 1991, брой 2, стр. 139 - 144
статия Трендафилова, П. За ролята на показателните кинеми в разговорната реч.// Хуманизация и обновителна тенденция на учебно-научния процес във ВУЗ, 1991, брой I, стр. 182 - 187
статия Трендафилова, П. Фактори за привличане на показателните кинеми в речевото общуване.// ЕЛ, 1990, брой 1, стр. 83 - 86
статия Трендафилова, П. Фактори, обуславящи избора на жеста в показателните кинеми.// БЕ, 1989, брой 5, стр. 463 - 470
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.