РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 68
монография Атанасова Г., П. Христова. Алгоритмите - средство за създаване на умения за моделиране на реалността. Издателски център при Русенски университет, Медиатех Плевен, 2017, стр. 116, ISBN 978-619-207-126-4.
статия Atanasova D., P. Hristova. Human-Computer Interface Teaching in Computer Science Education in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
статия Atanasova G., P.Hristova. Methodological aspects of the initial training of students for participation in programming contests.// CEUR-WS Proceedings BCI-AICT 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Proceedings of the 2015 Balkan Conference on Informatics: Advances in ICT Craiova, Romania, September 2-4, 2015., 2015, No Vol-1427, pp. 1-9, ISSN 1613-0073.
статия Atanasova G., Pl. Hristova, K. Grigorova. An approach to flow charts comparing.// Proceedings of the Union of Scientists- Ruse, 2012, No 5, pp. 52 - 60, ISSN 1314-3077.
статия Grigorova K., P. Hristova. Extracurricular Training in Informatics in Ruse.// Informatics in Education, 2010, No 9, v.2, pp. 209–216
статия Grigorova K., P. Hristova, G. Atanasova, J. Trelewicz. Levels of Business Structures Representation.// IBM Research Report, RJ10349 (A0506-007), 2005, No 1, pp. 1-8
статия Hristova, P., N. Maneva. An innovative approach to informatics training for children.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 106-113, ISSN 1311-9974.
статия Maneva N., P. Hristova. A decision support method in Informatics teaching for beginners.// volume Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 137-152, ISSN 978-1-4438-3771-2.
статия Tsneva D., P. Hristova, K. Popov. Product Representation in Terms of PDM System.// Машиностроене, 2000, No 1, pp. 10-16, ISSN 0025-455X.
статия Григорова К., Пл. Христова. Извънкласна работа по информатика.// Известия на Съюза на учените в България, серия 5 "Математика, информатика и физика", 2002, брой 2, стр. 68-72
статия Христова, П. Примерна система от базови задачи по темата „Делимост на числата” за начинаещи състезатели по информатика.// Математика и информатика, 2011, брой 4, стр. 21-32, ISSN 1310-2230.
статия Христова, Пл. Обучение на начинаещи състезатели по информатика чрез система от задачи.// Математика и информатика, 2010, брой 4, стр. 31-39, ISSN 1310-2230.
доклад Atanasova G., P. Hristova. PEDAGOGICAL APPROACH FOR FINDING AND TRAINING TALENTED STUDENTS FOR TAKING PART IN INFORMATICS COMPETITIONS. IN: Ninth international scientific conference “The teacher of the future”, Durres, Albania, (с импакт фактор: 1.023 /2015, Global Impact and Quality Factory), 2016, pp. 113-117, ISBN 1857-92.
доклад ATANASOVA G., Pl. HRISTOVA. SECONDARY SCHOOL KNOWLEDGE GAPS FILLING VIA INTRODUCTORY DISTANCE COURSE IN INFORMATICS. IN: The 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 04-07, Boston, MA. USA, 2015
доклад Atanasova, G., Hristova P. FLOW CHART INTERPRETER - an environment for software animation representation. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and technologies (e-Learning), Sofia, Bulgaria, 2003, pp. IIIA.8-1 - IIIA.8-6
доклад Dobreva K., P. Hristova. THE TECHNIQUES FOR ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF THE SOFTWARE SYSTEMS AND THE PROBLEMS FOR ENSURING THE RELIABILITY. IN: 57th Science Conference of Ruse University, Ruse, Издателски център на РУ, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Dobreva K., P. Hristova. Exploring methods to ensure the reliability of software systems. IN: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2017), Sofia, PUBLISHING COMPLEX - UNWE, 2017, pp. 540-549, ISBN 2367-7635.
доклад Grigorova K., P. Hristova. Inter-component relations studies for product modification. IN: Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech, Sofia, 2001, pp. II.6-1 – II.6-6, ISBN 954-9641-25-2.
доклад Grigorova K., P. Hristova, G. Atanasova, J. Q. Trelewicz. Extracting Business Structures from XML Documents. IN: International Conference Automatics and Informatics’05, Sofia, 2005, pp. 95-98
доклад Hristova, P. Best practices in training informatics competition participants. IN: Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2011, Sofia, 2011, pp. 371-384, ISBN 1313-8624.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.